مقاله پژوهشی
1. چشم انداز جغرافیایی ( مفاهیم، تعاریف و تقسیمات )

نصرالله مولائی هشجین

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 5-18

چکیده
  فضای خاص حاصل از کنش متقابل نیروهای گوناگون و متنوع طبیعی و انسانی در یک بافت مکانی معین چشم انداز جغرافیایی نامیده می شود. مشاهده چشم اندازها می تواند نگرش جغرافیایی را در راستای شناخت روابط بنیادین انسان و محیط و تحلیل چگونگی بافت فرهنگی بر ساختار طبیعی ارائه دهد. اما استفاده از چنین دیدگاهی در تبیین و تحلیل فضاهای جغرافیایی و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. منطقه گرایی و صلح سازی در جهان با تاکید بر خلیج فارس

رضا سیمبر

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 19-34

چکیده
  منطقه گرایی پدیده ای است با سابقه طولانی که در عرصه جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل مفهومی متعارف دانسته می شود، موضوعی که در خلال حداقل دو دهه گذشته دستخوش تحول و از استقبال تصمیم گیرندگان سیاسی و دانشگاهیان برخوردار شده است. هدف این مقاله کنکاشی بین ساختار منطقه ای در جغرافیای سیاسی و صلح سازی است، و سؤال بنیادین این است که آیا منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نگرش ژئوپلتیکی برجهانی شدن سیاستهای جهانی

یوسف زین العابدین

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 35-44

چکیده
  در سالهای اخیر پدیده جهانی شدن به موضوع روز ومرسوم محافل علمی وعمومی جهان تبدیل شده. دراین راستا اگر هویت های فضایی خود را در طول تاریخ با دید حرکت از گروه خانواده به هویت قبیله ای –محلی به صورت ملی  ودولت- ملت بررسی کنیم.این سئوال پیش می آید که آیا این روند در قرن بیست ویکم نیز ادامه خواهد داشت؟ جهانی شدن در عرصه های فرهنگ، اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی ‏و معرفی قابلیت‏های توریسم روستایی شهرستان بندرانزلی

اکبر معتمدی مهر؛ پری موسی پور میاندهی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 45-66

چکیده
  بندر انزلی یکی از شهرستانهای استان گیلان است که سواحل ماسه ای و تالاب آن از گذشته همواره در مقاطع مختلف سال پذیرای مقدار زیدی ازگردشگران بوده است. وجود جاذبه های طبیعی در این شهرستان موجب  شده است ،که یکی از پرجاذبه ترین  نقاط گردشگری ایرا ن محسوب شود .اما این شهر را فقط با نام در یا و تالاب می شناسند ،در صورتی که گردشگران از  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی و تحلیل گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار

تیمور آمار

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 65-78

چکیده
    گردشگری روستایی را می­توان نتیجه تغییرات گسترده اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بعد از جنگ جهانی دوم دانست؛که در پرتو عواملی چون بهبود راههای ارتباطی،گسترش شهرنشینی، افزایش اوقات فراغت، افزایش آلودگی­های زیست محیطی در شهرها، وارتقاء سطح زندگی توسعه یافت.« خانه­های دوم» بعنوان یکی از پیامدهای این فعالیت ابتدا در غرب و سپس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. توان سنجی دره سفیدرود از نظر باد و تولید انرژی

پرویز رضائی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 79-94

چکیده
  کشور ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی‏اش به تناوب در فصول گرم و سرد سال تحت تأثیر سیستمهای مختلف آب و هوایی قرار دارد. استقرار الگوهای متفاوت فشار در فصول مختلف سال در تلفیق با عوارض سطح زمین باعث ایجاد یکی از شدیدترین بادهای محلی ایران درجنوب دریای‏ خزر شده است.دره سفیدرود کانال ارتباطی‏ بین گسترهآبی دریای خزر در شمالالبرز و ...  بیشتر