مقاله پژوهشی
1. تحلیل عوامل تاثیرگذار در پیوندهای روستایی- شهری در شهرستان آستارا

اسفندیار رخسارزاده؛ سیدعلی پورفیکویی؛ محمدباسط قرشی میناآباد

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 1-16

چکیده
  پیوند های روستایی- شهری به سبب جریانهای مختلف میان روستاها و شهر به وجود می آید. پیوندهای روستایی- شهری می توانند تاثیر بسزایی در توسعه روستایی محدوده موردمطالعه داشته باشد. بطوریکه از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی یاد شده است. با وجود جریان های مختلف اجتماعی-اقتصادی میان روستاها با شهر آستارا پیوندهای مثبت روستایی-شهری قبل ازسال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. واکاوی الگوهای دمایی در ارتباط با کاربری‌های شهری با بکارگیری داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مهدی نارنگی فرد؛ احمد مزیدی؛ اسماعیل عبدلی

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 17-31

چکیده
  تنوع و تفاوت در کاربری و پوشش اراضی و تغییر در چشماندازهای شهری و تخریب فضای سبز به عنوان پیآمدی از افزایش جمعیت و گسترش نواحی متراکم شهری، باعث تغییر در تراز انرژی، انباشت گرمایی و دگرگونی در الگوهای دمایی در سطح نواحی شهری می‌گردد. بنابراین تحلیل روابط کاربری، پوشش اراضی بر دامنه‌های دمایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تطبیقی برنامه های میان مدت پنج ساله شهرداریها (مطالعه موردی:کلانشهرهای قم و ژوهانسبورگ)

محسن عسکری؛ محمود رحیمی

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 33-50

چکیده
  بررسی نظری و سنجش قابلیتهای نظامهای برنامه ریزی کشورهای مختلف در اجرای برنامه های توسعه شهری و در قالب پژوهشهای تطبیقی، می تواند دستاوردهای عملی خوبی را برای شهرها مهیا نماید. هدف این مطالعه، بررسی شکلی و محتوایی برنامه های میان مدت پنج ساله شهرداریها در ایران با سایر کشورهای مشترک در استفاده از این اسناد هدایتگر، به کمک ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل ارتباط کشاورزی با توسعه روستایی در شهرستان زرین دشت، فارس

محسن شایان؛ احمد تقدیسی

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 51-66

چکیده
  امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد فرصت­های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند. از اینرو هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی توسعه روستایی با توجه به وضعیت بخش کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. برنامه ریزی مقاصد گردشگری با تأکید بر توسعه پایدار اقتصادی شهر کیاسر(شهرستان ساری، مازندران)

کمیل عبدی؛ اسداله دیوسالار؛ مصطفی صفایی رینه

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 67-81

چکیده
  گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه را تشکیلمی‌دهد. بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه با درک جایگاه جهانگردی در چرخه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطات و مسائل سیاسی این فعالیت انسانی و پویا و صنعت بدون آلودگی را سرلوحه فعالیت‌های پیشرو در کشورشان قرار داده‌اند. هدف از پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تبیین و ارزیابی توسعه آموزشی در شهرستان های استان کرمان

امین کاکادزفولی؛ انیس کاکادزفولی؛ علی اصغر عبداللهی

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 83-99

چکیده
  تمرکز نامعقول و نا متناسب امکانات در عرصه های زیستی، توسعه ی اقتصادی – اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی خواهد داشت. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها نیز می توان یافت. فرآیند چنین روندی شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل ساخته است. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. امکان‌سنجی کشت زیتون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: غرب مازندران)

علی محمدپورزیدی؛ کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 101-115

چکیده
  کشاورزی اصلی­ترین رکن تامین نیازهای غذایی یک جامعه بوده و عاملی تعیین کننده در بی نیازی از انواع مواد غذایی و مواد اولیه صنایع وابسته محسوب می­شود. در این زمینه تولید روغن­های گیاهی دارای ارزش اقتصادی بوده و از نظر غذایی نیز حائز اهمیت می­باشد. در این پژوهش با استفاده از 16 پارامتر برای پهنه بندی کشت زیتون استفاده شده است که 12پارمتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ارزیابی و مکان‌یابی بهینه پارکینگ های عمومی با استفاده از مدل AHP در شهر رشت

فرهاد جوان؛ مرضیه غنی پور تفرشی

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 117-130

چکیده
  پارکینگ ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری نقش عمده‌ای در کاهش پارک حاشیه‌ای و روانی ترافیک ایفا می‌کنند. امروزه در کلان‌شهرها به علت محدودیت زمین و فضا با ایجاد پارکینگ های عمومی مدیریت بهینه در جهت افزایش خدمات‌دهی به حجم زیادی از وسایط نقلیه اعمال می‌شود، پارکینگ ها عمومی زمانی می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تحلیل توان ها و محدودیت های محیطی با تحلیلی بر لرزه خیزی و نحوه استقرار مراکز جمعیتی استان زنجان

سیدرضا آزاده؛ ملیحه زارع

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 131-141

چکیده
  استان زنجان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص متأثر از حوادثی چون زلزله، سیل، خشکسالی، تگرگ و سرمازدگی، لغزش و رانش زمین می باشد که از میان عوامل فوق، زلزله به دلیل شرایط ویژه و عدم امکان پیش بینی و شناخت دقیق آن و نیز خسارات جانی مترتب از آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی از انجام این مطالعه تحلیل لرزه خیزی و نحوه استقرار مراکز عمده ...  بیشتر

10. نگاهی بر برگزاری سی و سومین کنگره بین‌المللی جغرافیا در کشور چین

نصراله مولایی هشجین؛ فاطمه عسگری بزایه؛ سهیلا ملک پور هشجین

دوره 11، شماره 35 ، تابستان 1395، صفحه 143-163

چکیده
  سی و سومین کنگره بین­المللی جغرافیا از 31 مرداد تا 4 شهریور ماه سال جاری (1395 هـ.ش.) در مرکز همایش­های ملی چین، شهر پکن با حضور جغرافیدانان جهان برگزار گردید. این کنگره به همت اتحادیه بین المللی جغرافیا (IGU) و انجمن جغرافیایی چین و حضور فعال تعداد قابل توجهی از جغرافیدانان در 41 کمیسیون تخصصی و جلسات افتتاحیه و اختتامیه به کار خود پایان ...  بیشتر