دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، تابستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل عوامل تاثیرگذار در پیوندهای روستایی- شهری در شهرستان آستارا

صفحه 1-16

اسفندیار رخسارزاده؛ سیدعلی پورفیکویی؛ محمدباسط قرشی میناآباد


6. تبیین و ارزیابی توسعه آموزشی در شهرستان های استان کرمان

صفحه 83-99

امین کاکادزفولی؛ انیس کاکادزفولی؛ علی اصغر عبداللهی


10. نگاهی بر برگزاری سی و سومین کنگره بین‌المللی جغرافیا در کشور چین

صفحه 143-163

نصراله مولایی هشجین؛ فاطمه عسگری بزایه؛ سهیلا ملک پور هشجین