مقاله پژوهشی
1. سنجش پایداری اجتماعی محله ای (مطالعه موردی محله سنگلج و ضرابخانه شهر تهران)

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 1-18

چکیده
  بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس خود، در مقابل بعد زیست‌محیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه شاخص‌های پایداری اجتماعی در سطح محلات سنگلج و ضرابخانه تهران می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیل سطح توسعه خدمات بهداشتی - درمانی از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی استان آذربایجان غربی)

شمسی صالح پور؛ حسن افراخته

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 19-38

چکیده
  در هر جامعه‌ای، بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. از این رو به عنوان یکی از حقوق جهانی بشر، مورد تاکید تمام کشورها در زمینه تأمین رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر باهدف تحلیل سطح توسعه خدمات بهداشتی - درمانی از منظر عدالت فضایی در سکونتگاه­های روستایی استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. سنجش عوامل مؤثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر تبریز)

رحیم سرور؛ رسول یزدانی؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 39-60

چکیده
  گسترش افقی و بی‌برنامه شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت، منجر به، کمبود زمین، تغییر اراضی مجاور به ساخت‌وسازهای شهری و ایجاد زاغه­هایی در مکان‌های نامساعد طبیعی گشته است. شهر تبریز طی دهه­های اخیر رشد و گسترش کالبدی سریعیرا تجربه نموده است. رشد بی­رویه شهری باعث تخریب اراضی باغی مرغوب اطراف شهرها، ایجاد زاغه­هایی در نواحی ...  بیشتر

4. بررسی گروه‌های مختلف سنی ماندگار در روستاهای در معرض ماسه (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند، استان سیستان و بلوچستان)

میثم بندانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی زاده؛ معصومه کمان باز؛ مسلم معین‌زاده

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 61-77

چکیده
  مهاجرت و جابجایی مکانی انسان­ها، یکی از پدیده­های مهم جمعیتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. ماندگاری روستاییان در روستاها و ساختار سنی جمعیت نیز تابعی از عوامل مختلف از جمله؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص طبیعی بوده که خود عامل مهم تأثیرگذار بر مهاجرت­های روستا- شهری می­باشد. ناحیه سیستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی نقش ظرفیت سازی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان انجیرآب، شهرستان گرگان)

حسین موسی زاده؛ تیمور آمار؛ مهدی خداداد

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 79-97

چکیده
  نواحی روستایی از اولین مناطق آسیب­پذیر در مواجه با مخاطرات طبیعی هستند و در مقابل چنین خطراتی بیمه نیستند. این نواحی، بسته به موقعیت جغرافیایی خود تحت­تأثیر مخاطرات طبیعی ویژه­ای می­باشند و به علت فقر شدیدتر و دانش و فناوری محدودتر نسبت به دیگر سکونتگاه­های انسانی در برابر خطرات طبیعی آسیب­پذیرترند. به همین دلیل استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ارزیابی اثرات فضاهای عمومی در تغییر سبک زندگی (مطالعه موردی: منطقه 18 شهرتهران)

جمیله توکلی نیا؛ بتول مجیدی خامنه؛ مرتضی حیدری

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 99-114

چکیده
  هویت (تمایز) فردی و اجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی عمل، پیوند خورده است. مسائلی که پاره­ای از بنیادی­ترین ابعاد انسانی را بیان می­کند. فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در تغییر نگرش و شیوه­های زندگی مردم تأثیرگذارند، از این رو در این پژوهش ارزیابی اثرات پنج فضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ سید محمد حسنی تبار

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 115-128

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش­های کمّی برای سطح بندی سکونتگاه­های انسانی در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن­ها محسوب می­گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل­های منطقه­ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق ...  بیشتر

8. تحلیل راهبردی شاخص‌های گردشگری (مطالعه موردی: شهر چابکسر، استان گیلان)

سید علی حسینی؛ فاطمه مبرهن قاسم آبادی؛ مژگان خوشدلان؛ آزاده مهری

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 129-147

چکیده
  نبود مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری، عدم آموزش و کمبود دانش تخصصی و نگاه سنتی به مقوله گردشگری، کمبود امکانات گردشگری و ... از مسائل گردشگری شهری است. توسعه گردشگری شهری نیاز به داشتن آگاهی از توان‌ها و قابلیت‌های موجود در فضای شهری و استفاده‌ منطقی از آن دارد. بنابراین ارزیابی راهبردی پتانسیل‌‌ها و محدودیت‌های گردشگری شهر و ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تحلیل اثرات اجرای طرح‌های هادی در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای خراشاد شهرستان بیرجند)

مهدیه خراشادی؛ مرتضی اسمعیل نژاد

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، صفحه 149-165

چکیده
  امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. این طرح­ها عمدتا جنبه­های کالبدی روستاها را مورد توجه قرار می­دهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح­های هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات اجرای طرح هادی در توسعه روستای خراشاد می­باشد. این پژوهش ...  بیشتر