دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 46، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

1. تبیین نقش سیاستگذاری های حمایتی زراعی در تحولات اقتصـادی روستاهـای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 1-18

محمد شیرزاد وزمتر؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدصادق اللهیاری


2. راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان

صفحه 19-34

یاسر رمضان نژاد؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


3. تحلیل ساختمان جمعیت روستایی در نواحی خرد شهرستان ارومیه

صفحه 35-53

علی اکبر تقیلو؛ علی اکبر عنابستانی؛ رضا خسرو بیگی


6. بررسی پهنه های مناسب توسعه میان افزا در شهر ایلام

صفحه 93-109

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ زهره حیدری