مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. تحلیل فضایی و نظام سلسله مراتبی شهرهای استان مازندران در سرشماری‌های 95-1365

سیدعسگر میرفتح الهی؛ lمنصور بدری فر؛ حسین شکویی؛ سیدرحیم مشیری

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 531-548

چکیده
  استقرار سکونتگاه‌های انسانی و چگونگی پراکنش آن در سطح سرزمین گویای توان ترکیبی منطقه خواهد بود. از سوی دیگر الگوی قرارگیری سکونتگاه‌های شهری و روستایی در بستر مناطق نسبت به یکدیگر می‌تواند بیانگر مفاهیم همگرایی و واگرایی سرزمینی باشد. این مفاهیم در کنار یکدیگر سازمان فضایی شهر‌ها را شکل داده و از سویی یاری دهنده درک الگوی سلسله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
2. مقایسه تطبیقی توسعه یافتگی مناطق شهری با استفاده از روش های ارزیابی چند شاخصه (مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان)

نصرالله مولائی هشجین؛ سهیلا رضایی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 549-565

چکیده
  برنامه‌ریزی شهری با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع‌های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. لازمه برنامه ریزی شهری، شناسایی جایگاه مناطق و نواحی نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است .کاهش نابرابری در بهره‌مندی از منابع، دست‌آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می‌آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
3. تحلیل ارتباط مشارکت روستایی و فقرسیاسی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سراوان شهرستان رشت)

مجید یاسوری؛ سیده فاطمه امامی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 567-583

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می­باشد. متغیرهای پیش­بین تحقیق را مشارکت(در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی)، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر سیاسی تشکیل می­دهد. نوع تحقیق به صورت کاربردی- توسعه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی ازخدمات ارائه‌شده مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز)

محمدرضا پورمحمدی؛ هادی حکیمی؛ علی میرزایی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 585-603

چکیده
  در دنیای امروز، مدیریت شهری به یکی از سازمان‌های مؤثر در زندگی شهروندان تبدیل‌شده است که همیشه به نحوی با خدمات آن در ارتباط هستند. سنجش رضایت مردم از خدمات شهری یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه‌کنندگان خدمات شهری است؛ برهمین اساس هدف پژوهش حاضر آن است که کیفیت عملکرد مدیریت شهری را در محله موردمطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
5. ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از دیدگاه جوانان (مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر)

محمود شارع پور؛ نوین تولایی؛ اصلی اسلامی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 605-621

چکیده
  نخستین معیاری که شهرها از روی آن مورد قضاوت قرار می‌گیرند، چگونگی فضای عمومی آن‌ها است؛ بنابراین ادراک و تصور استفاده‌کنندگان از فضا موردتوجه است. فضاهای عمومی مهم‌ترین بخش شهرها هستند چراکه بیشترین برخوردها و کنش‌های متقابل میان افراد در آن‌ها به وقوع می‌پیوندد و شامل تمامی بخش‌هایی هستند که مردم به آن‌ها دسترسی فیزیکی و بصری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
6. راهبردهای ایجاد پیاده‌راه در شهر سرعین

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ فاطمه زادولی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 623-639

چکیده
  امروزه برنامه‌ریزی و طراحی مسیرهای پیاده، از جمله اقـدامات ضـروری و با اهمیتی است که می‌تواند در احیای مراکز شهری در راستای توسعه پایدار موثر واقع شود. از همین‌رو، برای ایجاد پیاده راه در سطح شهر سرعین که یکی از اهداف اصلی در راستای نزدیک شدن به زندگی انسان مداری و کاهش مشکلات شهری است، لازم است تا ابتدا قابلیت‌ها و تنگناهای ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
7. رتبه بندی تاب آوری کالبدی-فضایی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر کرج)

اسماعیل نصیری هنده خاله

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 641-660

چکیده
  .یکی از ارکان مهم تاب آوری در سیستم های شهری مفهوم ابعاد کالبدی تاب آوری است که به طور سیستماتیک عناصر و ساختار کالبدی را مورد تحلیل قرار می دهد.هدف از این تحقیق رتبه بندی تاب آوری کالبدی مناطق شهری کلان شهر کرج بر پایه مدل الکتر است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده است قسمتی از داده های پژوهش از طرح جامع و تفصیلی در قالب، سیزده گویه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
8. تبیین اثرگذاری عضویت در شبکۀ‌ شهرهای خلاق بر توسعه شهری پایدار

محمدرضا علیزاده؛ حیدر لطفی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 661-675

چکیده
  شهرها همیشه مراکز ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند. ریچارد فلوراید معتقد است شهرها ظرف بروز خلاقیت هستند که همیشه چرخ‌های حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خلاق بشر بوده‌اند. کیفیت زندگی در شهر، به طور مستقیم متأثر از نوع نگاه به مسائل شهری است. خلاقیت شهری به عنوان یک رویکرد راهبردی می‌تواند کیفیات زیستن در شهر را تحت تأثیر فراوان قرار دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
9. تحلیلی بر وضعیت منابع درآمدی شهردای ها با تاکید بر درآمدهای پایدار (مطالعه موردی: شهر قم)

مهران حاجیلو؛ محمد میره ای؛ مهدی پیله ور

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 677-695

چکیده
  فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرا سیاست خوداتکایی و خودکفائی شهرداری‌ها، بخش درآمدی شهرداری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، به‌نحوی‌که ادامه این وضعیت تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
10. تعیین و بهبود محدوده‌های بالقوه وقوع جرم د توسط رهیافت "جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی" (مطالعه موردی: محله همت‌آباد شهر اصفهان)

همایون نورائی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 697-715

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی و تحلیل محله همت‌آباد از منظر اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" جهت شناسایی نقاط بالقوه برای وقوع جرم، و ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای امنیت این محله به‌صورت خاص (پیلوت عملی رهیافت) بر اساس جنبه مکانی بخشیدن به اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" می‌باشد. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
11. سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان پایین‌ولایت شهرستان کاشمر)

الیاس چهرازی؛ علی منظم اسماعیل پور؛ مهدی قانعی زارع

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 717-733

چکیده
  مفهوم توسعه پایدار را می‌توان حالتی از تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه دانست که هدف آن برآورده کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. از این روی دستیابی به توسعه پایدار، به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف آرمانی برنامه‌ریزان و مدیران توسعه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
12. ارزیابی و تحلیل پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی با تأکید برخطر پذیری زیستی و فعالیتی (مطالعه موردی: حوزه دهستان آق سو)

ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ محبوب بابایی؛ مرتضی بصیری

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 735-756

چکیده
  واکاوی سکونتگاه های روستایی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بدون در نظر گرفتن رویکردهای زیستی ،فضایی وخطر پذیری ممکن نبوده چرا که سکونتگاه های روستایی با شدت و ضعف متفاوت با چالش هایی نظیر غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی رو به رو هستند عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب،گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، هر کدام بسترهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
13. سنجش پایداری شاخص های توسعه اقتصادی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رودبار)

علیرضا دربان آستانه؛ سیروس حجت شمامی؛ بهمن طهماسی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 757-771

چکیده
  پایداری اقتصادی بدنبال ایجاد رشد عادلانه و متوازن جوامع انسانی، تضمین بهره مندی تک تک انسان ها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری شاخص های اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودبار انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، جامعة آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
14. تحلیل عوامل موثر بر توسعه شهرهای مرزی با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی : شهر زابل)

سعید نجفی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 773-789

چکیده
  موقعیت جغرافیایی و ارتباطی شهر زابل در استان مرزی کشور موجب شده توسعه این شهر،به توسعه منطقه ای در استان منجر شود وارتباط کشور را با کشورهای منطقه تقویت کند.آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکردها و بکارگیری ابزارهای جدید دربرنامه ریزی است.آینده نگاری به عنوان یک رویکرد نوین، فرآیندی است که منجربه نتیجه پایدار عمل برنامه ریزی می شود. دراین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. آسیب شناسی نظام فضایی و الگوی تحلیل مکانی کاربری های شهری (مطالعه موردی: کاربری های بهداشت و درمان منطقه22 شهر تهران)

احمد رومیانی؛ رضا خدادادی؛ نفیسه مرصوصی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 791-815

چکیده
  بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناخت نیازهای بهتر جامعه و بهبود آنها، به توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی نیازمند می باشد، بنابراین خدمات بهداشت و درمان، یکی از مولفه‌های اصلی توسعه و در راستای نیارهای جامعه و بهبود آنها به وجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌شناسی نظام فضایی و الگوی مکان‌یابی ...  بیشتر