مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات )

علی اکبر عنابستانی؛ کبریا مرادی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 817-831

چکیده
  گردشگری امروزه از جمله اولین فعالیت‌ها جهت اشتغال‌زایی و درآمدزایی در جهان محسوب می‌شود در سال‌های اخیر با رشدی شتابان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. صنعت گردشگری به دلیل ماهیت چتر گونه خود دارای انواع گوناگونی است و به بخش‌های متفاوتی تقسیم می‌شود که یکی از زیر مجموعه‌های آن گردشگری کشاورزی است. یکی از مهم ترین شروط برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
2. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دامنکوه شهرستان اسفراین)

حسین فراهانی؛ مهری جهانسوزی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 833-845

چکیده
  امروزه کارآفرینی کشاورزی از مهم‌ترین راه‌کارهای توسعه‌ی روستایی محسوب می‌شود. اگر چه کارآفرینی تنها راه‌کار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی در بخش کشاورزی نواحی روستایی انجام شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
3. امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ زهرا افضلی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 847-868

چکیده
  امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه‌ریزان شهری، تصمیم‌گیری در مورد مکانه‌ای مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می‌باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت‌یابی توسعه‌ی فیزیکی شهر ، محقق خواهد شد. در این راستا، پژوهش حاضر که از نوع توسعه‌ای -کاربردی می‌باشد، باهدف تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
4. تحلیل فضایی نظام شهری منطقة شمال ایران (سال های 1335 تا 1395)

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 869-889

چکیده
  با مطالعه سیستم های شهری نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیّت مشخص تر می شود. این مقاله با هدف بررسی تحوّلات نظام شهری منطقه شمال کشور جهت مشخص کردن وضعیّت تعادل آن تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در 8 دوره گذشته است. در این مقاله ضمن طبقه بندی شهرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
5. شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی و دینامیک شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه)

هوشنگ سرور

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 891-912

چکیده
  در دهه‌های اخیر همگام با رشد شهرنشینی، مدل‌های مختلفی جهت بررسی و پیش‌بینی رشد شهری بکار گرفته شده است.در این زمینه، ماشین‌های خودکار سلولی در چهارچوب رویکرد سیستمی وارد مباحث جغرافیایی شد. مدل‌های مختلفی به منظور ایجاد قوانین گذار در ماشین‌های خودکار سلولی ترکیب می‌شوند که در این زمینه می‌توان به زنجیره مارکوف اشاره کرد.در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
6. پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه‌های منطقه موکریان)

بایزید گلابی؛ قادر بایزیدی؛ ارسلان طهماسبی؛ جلیل سحابی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 913-929

چکیده
  پژوهش حاضر به کاوش معنای معماری خانه‌های بومی منطقه موکریان ایران برخاسته از حسیت و تجربه ادراکی می‌پردازد. هدف نهایی پژوهش، نگرش ناب به حس‌و‌خانه در‌جهت کشف رابطه عمیق آن‌ها‌و‌ بیان یک روش علمی برای هویدایی ادراک حسی معماری‌و تجربه ادراکی خانه توام با افشا‌نمودن‌و آشکارگی میزان درگیری حس‌ها با فضا‌و اهمیت خصایص هستندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای طبیعی و سکونتگاههای انسانی
7. آمایش لندفرم های ژئومورفولوژیکی جهت توسعه سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی: شهرستان های جنوب غرب استان خراسان رضوی)

موسی عباسی؛ مظهر احمدی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 931-948

چکیده
  توسعه و ایجاد سکونتگاه در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است. محدوده موردمطالعه به علت شرایط توپوگرافیکی و زمین‌شناسی دارای محدودیت‌های خاصی در مکان‌گزینی و توسعه‌ای سکونتگاه‌های انسانی می‌باشد. به‌منظور کاهش مخاطرات محدوده جنوب غرب استان خراسان رضوی و اصلاح برنامه‌های آتی توسعه و ایجاد سکونتگاه‌های انسانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
8. تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری در توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: روستاهای ادغام شده در شهر ارومیه)

کریم حسین زاده دلیر؛ صفر حاجی آقازاده؛ فاطمه نصیری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 949-965

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات پراکنده‌رویی شهری در توسعه پایدار روستاهای ادغام شده از دیدگاه جامعه محلی می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش توصیفی - تحلیلی و جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق 16روستای ادغام شده در بافت کالبدی شهر ارومیه در فاصله سال‌های 1335 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
9. تحلیل آسیب پذیری کاربری اراضی در برابر زلزله با کاربرد تلفیقی مدلهای چند متغیره (مطالعه موردی: شهرداری منطقه دو تبریز)

حسن محمودزاده

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 967-981

چکیده
  مجاورت بلافصل گسل شهر تبریز با محدوده ی شهرداری منطقه دو، افزایش تعداد محلات و مناطق پرتراکم، افزایش بارگذاری‌های محیطی و اقتصادی، پیچیدگی و ازیاد فاکتورهای موثر در پهنه بندی میزان خطر زلزله و نقش مکانی آنها در تشدید اثر آن، لزوم به کارگیری روشهای چند متغیره تصمیم ساز جهت تعیین درجه آسیب پذیری را ضروری می سازد. هدف مقاله حاضر تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
10. ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان‌شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 983-1001

چکیده
  امروزه عوامل متعددی در زیست پذیری یک مکان تأثیر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به حمل ونقل، حضور مردم، اختلاط کاربری، مسکن، ایمنی و امنیت، حس تعلق، کارایی و پاکیزگی محیطی و... اشاره کرد. موضوع حمل و نقل به طور بالقوه بازتابی از اهمیتی است که حمل و نقل در زندگی روزمره ایفا می‌کند. حمل و نقل برای یک جامعه عملگرا لازم است از آنجایی که مردم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
11. رتبه بندی پارکینگ های عمومی منطقه1 کلانشهر اهواز از منظرشهروندان

علی زبیدی؛ عباس معروف نژاد

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1003-1020

چکیده
  امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه به خصوص در مناطق مرکزی شهر، گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ می باشد. پارکینگ های عمومی به عنوان یکی از اجزای مهم یک سیستم حمل و نقل شهری مدرن، وظیفه فراهم آوردن سطوحی برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم شهری و در نتیجه کاهش شلوغی و گره های ترافیکی مرکز شهر را بر عهده دارند. هدف این پژوهش رتبه بندی پارکینگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
12. شناخت و سطح بندی شاخص های موثر مکانِ حساس در برنامه ریزی پدافندغیرعامل روستاهای کشور (نمونه موردی: روستاهای مرزی استان اردبیل)

لطف اله ملکی؛ بهرام ایمانی؛ قاسم فتحی؛ دلاور معصومی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1021-1033

چکیده
  پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. معیشت و اشتغال پایدار و فعالیت انسانی در گرو امنیت در تمامی ابعاد هر جامعه ای هست، مخاطرات طبیعی و انسانی ، همواره زندگی، زیربناها و تأسیسات شهری و روستایی را تهدید می‌کند.علی الخصوص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
13. مصرف انرژی و انتشار کربن معادل در چرخه حیات جداره‌های خارجی متداول مسکن شهری، رهیافتی در توسعه پایدار انرژی (مطالعه موردی: مناطق شهر سنندج)

ایوب مرادخانی؛ نیلوفر نیک قدم؛ منصوره طاهباز

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1035-1056

چکیده
  پایداری انرژی در چارچوب توسعه پایدار محقق می‌شود. دستیابی به اهداف سیاست پایدار انرژی، یعنی تأمین امنیت، حفاظت محیط‌زیست و رشد اقتصادی، درگرو بهبود بهره‌وری انرژی است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به سهم عمده‌ مصرف انرژی در ایران توسط ساختمان‌های مسکونی، باهدف شناسایی و مقایسه تطبیقی جداره‌های خارجی متداول مسکن شهری، در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
14. بررسی عوامل مؤثر بر رونق بازارهای سنتی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بازار سنتی کلان‌شهر رشت)

ابوذر مطیع دوست؛ حسین نظم فر؛ کرامت اله زیاری؛ عطا غفاری گیلانده

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1057-1071

چکیده
  هرچند بازارهای سنتی از دیرباز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت‌بخش شهرهای ایرانی ایفاء نقش می‌کنند، اما امروزه به دلایل مختلف نقش بازارهای سنتی در بسیاری از شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرهای ایران کاهش‌یافته است که در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح، احتمال زوال و یا حتی نابودی برخی از بازارهای سنتی نیز قوت خواهد گرفت. این تحقیق در پی آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
15. سنجش پایداری بافت‌های شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل)

حجت الله رشیدکلویر؛ حسن اکبری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1073-1093

چکیده
  بافت‌های شهری به عنوان محدوده‌های شهری که در ادوار مختلف شکل می‌گیرند و می‌توانند چند محله را در دل خود جای دهند، جزو اندام‌های سازنده شهر محسوب می‌شوند که برای دستیابی به شهری پایدار و قبل از هر نوع برنامه‌ریزی برای شهر، لازم است پایداری آنها مورد سنجش قرار گیرد. از همین رو هدف تحقیق حاضر سنجش پایداری محلات و بافت‌های شهری اردبیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
16. الگویابی ساختاری نگرش مردم محلی نسبت به پیامدهای گردشگری و تاثیر آن برکیفیت زندگی با تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای

محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی؛ حسین بلوچی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1095-1113

چکیده
  گردشگری یک رسانه است و گردشگران بهترین ابزار رسانه‌ای برای مناطق گردشگر‌پذیر محسوب می‌شوند. با این حال در پژوهش‌های مرتبط با گردشگری روستایی توجه کمی به تبلیغات رسانه‌ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری بر کیفیت زندگی مردم محلی با نقش تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای بوده است. پژوهش از لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیای طبیعی و سکونتگاههای انسانی
17. واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاههای انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص (PET)

سعیده مرادمند؛ امیر گندم کار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1115-1131

چکیده
  با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و وابستگی این صنعت به اقلیم به عنوان یک فاکتور تعیین کننده جهت برنامه ریزی گردشگران , لزوم شناخت شرایط آب و هوایی مطلوب و نا مطلوب برای گردشگران داخلی و خارجی امری ضروری است تا متقاضی بتواند متناسب با آن , برنامه ریزی خود را از نظر زمان حرکت ، نوع لباس و تجهیزات مورد نیاز انجام دهد. استان گیلان با توجه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و سکونتگاههای انسانی
18. ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه 3 شهرداری شیراز در برابر زلزله

پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1133-1147

چکیده
  امروزه جوامع محلی در تلاش برای دست‌یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آن‌ها را به وضعیت پیش از بحران فراهم سازد. بنابراین دیدگاه غالب از تمرکز بر روی کاهش آسیب‌پذیری به افزایش تاب‌آوری در مقابل سوانح تغییر کرده است. تاب‌آوری به ظرفیت سیستم‌های اکولوژیکی برای جذب اختلالات و حفظ ساختارهای لازم سیستم اطلاق می-شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
19. تحلیل اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)

جمشید عینالی؛ مهدی چراغی؛ فریبا عباسی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1149-1165

چکیده
  گردشگری خانه‌های دوم بیانگر یک روند دو سویه اقتصادی و اجتماعی بین نواحی روستایی و شهری است که می‌تواند دربرگیرند اثرات مثبت و منفی اقتصادی در سکونتگاه‌های روستایی باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر اقتصاد روستاهای گردشگرپذیر در شهرستان ایجرود است. تحقیق حاضر کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی مبتنی بر گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
20. واکاوی کمّی روابط شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

عظیم علی شائی؛ احمدعلی خرم بخت؛ عبدالرسول قنبری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1167-1183

چکیده
  پپیوندهای روستا- شهری قسمتی از واقعیت های زندگی روزانه یک خانوار ساکن نواحی روستایی است. از این رو پیوندهای روستایی– شهری در تنظیم و بیان سیاست های توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نقش مثبت مراکز شهری در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد تاکید قرار دارد؛ بنابراین مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا از مهمترین مباحث در برنامه ریزی‌های ...  بیشتر