دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 49، زمستان 1398 
3. امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب

صفحه 847-868

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ زهرا افضلی


10. ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان‌شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل

صفحه 983-1001

محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما؛ امید علی خوارزمی


20. واکاوی کمّی روابط شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

صفحه 1167-1183

عظیم علی شائی؛ احمدعلی خرم بخت؛ عبدالرسول قنبری