مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. بررسی حس تعلق در پهنه‌های تاریخی با تأکید بر متغییرهایی کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: پهنه‌های ارگ-گنجعلیخان، مظفری و قلعه محمود شهر کرمان)

میترا قربی؛ حمید محمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  امروزه مفهوم حس تعلق یکی از مهم‌ترین مسائل پیشِ روی شهرسازی معاصر است. درگذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند؛ اما امروزه به رغم وجود پتانسیل‌های بسیار در بیشتر بافت‌های تاریخی، کیفیت نامطلوب محیطی و کالبدی سبب ضعیف شدن پیوندهای اجتماعی، کاهش حس تعلق و زوال تدریجی این بافت‌ها می‌گردد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
2. سنجش تفاوت میان رضایتمندی از کیفیت خدمات شهری و توزیع کاربری‌های شهری در مناطق شهر اهواز

سعید امانپور

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، سنجش تفاوت میان رضایتمندی از کیفیت خدمات عمومی شهری و توزیع فضایی کاربری‌های شهری در سطح مناطق 7گانه شهر اهواز می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. برای سنجش توزیع فضایی کاربری های شهری از طرح جامع و تفضیلی شهر اهواز و برای سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهری نیز از شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
3. بررسی و تحلیل ادراک حریم در پیکربندی فضایی مجتمع های مسکونی معاصر با رویکرد نحو فضا (نمونه موردی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز)

سولماز بابازاده اسکویی؛ سحر طوفان؛ سیروس جمالی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل رابطه متقابل بین پیکربندی فضایی، عمق فضا، روابط فضای معماری در ادراک حریم، جهت شناسایی الگوی پنهان و ساختار اجتماعی ارتباطات در یکی از مجتمع های مسکونی معاصر در تبریز، می پردازد. "عمق"، "هم پیوندی" از پارامترهای بسیار مهم در ادراک حریم می باشند که به کمک ترسیم نمودارهای توجیهی و خروجی متغیرهای عددی در نرم افزار تخصصی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
4. شناسایی چالش‌های عمده بازاریابی تنباکو در سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی(مورد مطالعه: دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ سید رضا حسینی کهنوج

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  از آنجا که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش کشاورزی در مناطق روستایی به زنجیره ارزش و حلقه‌های انتهایی آن یعنی بازار محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، پژوهش حاضر به شناسایی مهمترین چالش‌های بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران می-پردازد. منطقه مورد مطالعه قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی، یعنی دهستان بقمچ شهرستان چناران است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
5. بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)

لیلا حسنلو

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  فقدان برنامه جامع منجر به ایجاد اختلال در توسعه روستایی و ساخت و ساز و ترکیب ساختمان‌های جدید و قدیمی در جوامع روستایی شده است. فضاهای آشفته و بهم‌ریخته روستایی و تخریب محیط زیست به موانع چشم‌انداز روستایی تبدیل شده‌اند. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
6. مکان‌یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی با استفاده از ANP و GIS (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار)

علی حاجی نژاد؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ خدیجه صادقی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  توزیع بهینه و متعادل فضاهای اختصاص یافته به انواع مختلف کاربری‌ها از جمله کاربری بهداشتی- درمانی به منظور رعایت اصل عدالت برای دسترسی برای همه اقشار جامعه، تامین سلامت و رفاه عمومی و مکان‌یابی بهینه این مراکز از ضروریات ساماندهی مناطق روستایی می‌باشد. مکان‌یابی خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، امری مهم در برنامه‌ریزی روستایی محسوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
7. بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی؛ محمد محمودپور؛ محمدتقی رهنمایی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  چکیده معیشت مردم مازندران در طول تاریخ به سبب تنوع شرایط اقلیمی و جغرافیای طبیعی در سه واحد جغرافیایی جلگه‌ای، کوهپایه‌ای و کوهستانی پراکنده بود و بر مبنای اقتصاد کشاورزی- دامپروری استوار بوده‌است. پیش از پهلوی اول چشم-انداز جغرافیایی زیست‌گاه‌های مازندران حالت ایستایی داشت ولی با سیاستهای ویژه پهلوی اول در مسیر نوسازی ایران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
8. برنامه‌ریزی استراتژیک شهرستان پیرانشهر با استفاده از آنالیز تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و شبکه عصبی

لیلی ابراهیمی؛ محمدرحیم رهنما؛ عزت اله مافی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  آگاهی از نقاط قوت و ضعف شهرها، برای ارائه طرح‌ها، سیاست‌گذاریها و برنامه‌های شهر ضروری است. در واقع استفاده از شاخص-های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره می‌تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه شهرها باشد و زمینه‌های رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود برای دستیابی به توسعه مطلوب و واقعی به وجود آید. بر این اساس هدف از این مقاله تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
9. بررسی توان های گردشگری روستایی در شهرستان لاهیجان

نورالدین عظیمی؛ غزل علیدوست

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  همزمان با گسترش سهم فعالیت‌های توریسم در اقتصاد جهانی، گردشگری در مناطق روستایی بعنوان مکانیسمی برای تنوع بخشی به اقتصاد جوامع روستایی مورد توجه برنامه‌ریزان و حکومت‌های محلی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت مناسب طبیعی و وجود زمینه‌های فرهنگی متنوع در شهرستان لاهیجان، مقاله حاضر تلاش می‌کند به شناسایی توان‌ها و پتانسیل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
10. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین شهر سنندج

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  امروزه کیفیت مکان زندگی انسان، یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهش‌های برنامه ریزی مکانی – فضایی در کشورهای مختلف است. این اهمیت، به دلیل تاثیرگذاری روز افزون پژوهش‌های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی است. بنابراین شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده‌ی محققان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
11. رشد شهری؛ بررسی تبدیل اراضی زراعی و بایر به توده شهری (مورد مطالعه: شهر ارومیه)

رباب حسین زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  چکیده رشــد ســریع شــهرها در کشــورهای در حــال توســعه که اغلب با پراکنده‌رویی همراه است، امروزه بــه یــک مســئله جــدی تبــدیل شـده اسـت. دست‌اندازی به اراضی زراعی و از بین بردن اکوسیستم طبیعی پیرامون شهرها، لزوم بـازبینی دائمـی فرآینـدهای دینامیـک شـهری بـا توجـه بـه توسـعه در گذشـته و پـیش‌بینـی آن در آینـده را اجتنـاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
12. ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از خدمات اقامتی و پذیرایی مجتمع های گردشگری ( مطالعه موردی: محور نوشهر-رامسر)

محمد علی الهی چورن؛ جمشید عینالی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  رضایتمندی گردشگران یکی از مهم ترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد و توسعه آتی مقاصد گردشگری محسوب می شود. بر اساس دیدگاه صاحب نظران میزان رضایت گردشگران به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت و کارآمدی خدمات ارایه شده در مقاصد گردشگری دارد. ونوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون tتک نمونه ای استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
13. تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از تکنیک خود همبستگی فضایی(مورد مطالعه: شهر ارومیه)

اسماعیل صفرعلی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  امروزه مسکن نه تنها به عنوان سرپناه نیازهای سکونتی انسان را تأمین می‌کند بلکه به عنوان محلی است که بخش عمده‌ای از نیازهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جمعیت در واحدهای مسکونی شکل گرفته و تأمین می‌شود. اما دستیابی به مسکن مناسب با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش هزینه‌های خانوار یکی از مهمترین مسائل جوامع امروزی است به طوری که با رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
14. بررسی الگو های رفتاری استفاده کنندگان فضای شهری جهت پایداری اجتماعی محیط (مطالعه موردی: محور تجاری محله ساغریسازان شهر رشت)

حسن احمدی؛ رسول حق بیان؛ مازیار نبی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  فضاهای شهری نقش و تاثیر مهمی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان به عنوان رکن اصلی پایداری اجتماعی دارند. اما با توجه به اینکه نیازهای انسان در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون متغیر بوده و هر فضا از پیچیدگی و عوامل تاثیرگذار متعددی برخوردار است، تطابق فضای شهری با این نیازها، پیچیده و دشوار می‌باشد؛ بنابراین یک گام اساسی در جهت درک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
15. واکاوی پایداری در مناطق روستایی اطراف اکوسیستم تالاب با توجه به الگوی اکوویلج (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون تالاب زریوار)

محمدامین Khorsani؛ سیما سعدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  در کشور اهمیت اکوسیستم تالاب در اقتصاد و کیفیت زندگی مردم مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تالاب های ایران در حال تخریب هستند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های سازگاری با محیط زیست پایدار بر اساس مدل اکوویلج در جامعه روستایی اطراف اکوسیستم تالاب در روستاهای اطراف دریاچه زریوار می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1539 خانوار می باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
16. پهنه‌بندی سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ حمید جلالیان

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  پایداری سکونتگاه‌های روستایی در گرو پویایی اقتصاد آن است، تا آنجا که امروزه توسعه اقتصادی پایدار به عنوان اصلی رین هدف اقتصادی در برنامه‌ریزی کشورهای در حال توسعه مطرح است. پیش شرط اساسی برنامه‌ریزی برای پایدارسازی اقتصادی روستاها آگاهی از جایگاه و توانایی آنها است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و سنجش سطوح فضایی پایداری اقتصادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
17. تدوین مدل توسعه شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین(SMEs) در روستاها (مورد مطالعه : روستاهای استان ایلام )

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان اله پوراشرف؛ کرم خلیلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  شرکت های کوچک و متوسط با دارا بودن ویژگی های چون ، انعطاف و انطباق پذیری محیطی در شرایط متغییر ، نیازمندی به سرمایه اندک و سادگی ساختار ، همخوانی مناسبی با وضعیت اقتصادی روستاهای ایران دارند. این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی‌ و ازنظر گردآوری داده‌ها نیز توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار SPSS به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
18. ارزیابی ظرفیت برد اجتماعی گردشگری در کندوان

ابوالفضل قنبری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و سنجش ظرفیت برد اجتماعی گردشگری در روستای کندوان است. برای انجام این پژوهش طی سال 1394، از روش اسنادی، پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از محیط نرم افزار SPSS و در مدل معادلات ساختاری از محیط نرم افزاری AMOS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری نگرش جامعه ی میزبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
19. سازوکار سرمایه داری مستغلات در ناحیه میاندوآب

رضا منافی آذر؛ حسن افراخته؛ عبدالحمید نظری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  سرمایه‌داری مستغلات بخشی از سرمایه‌داری است، مادامی‌که ارزش افزوده را از طریق ارزش مصرفی تولید کند در خدمت گردش سرمایه مولد است، اما زمانی‌که با سوداگری و انگیزه سودجوئی فقط به تولید ارزش دارائی بپردازد، سرمایه‌داری غیرمولد محسوب می‌شود. هدف این پژوهش بررسی و شناخت سازوکارهای سرمایه‌داری مستغلات در ناحیه میاندوآب است. بنیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
20. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر

اسفندیار مهری تالارپشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ آتوسا بیگدلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد با اثر بر بنیان‌های اقتصاد روستایی می‌تواند نقش مهمی را در پایداری اجتماعی نواحی روستایی ایفا کند. این پژوهش به دنبال تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات ...  بیشتر