مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. بررسی حس تعلق در پهنه‌های تاریخی با تأکید بر متغییرهایی کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: پهنه‌های ارگ-گنجعلیخان، مظفری و قلعه محمود شهر کرمان)

حمید محمدی؛ میترا قربی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-20

چکیده
  امروزه مفهوم مکان و حس مکان یکی از مهم‌ترین مسائل پیشِ روی شهرسازی معاصر است. درگذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند؛ اما امروزه در بیشتر بافت‌های تاریخی باوجود پتانسیل‌های بسیار، کیفیت نامطلوبمحیطی و کالبدی، سبب ضعیف شدنپیوندهایاجتماعیبینساکنینمی‌شودکهاین امرزمینه‌ساز کاهش ارتباطاتپایدار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
2. تحلیل ادراک حریم در پیکربندی فضایی مجتمع های مسکونی معاصر با رویکرد نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز)

سولماز بابازاده اسکویی؛ سحر طوفان؛ سیروس جمالی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 21-40

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل رابطه متقابل بین پیکربندی فضایی، عمق فضا، روابط فضای معماری در ادراک حریم، جهت شناسایی الگوی پنهان و ساختار اجتماعی ارتباطات در یکی از مجتمع های مسکونی معاصر در تبریز، می پردازد. "عمق"، "هم پیوندی" از پارامترهای بسیار مهم در ادراک حریم می باشند که به کمک ترسیم نمودارهای توجیهی و خروجی متغیرهای عددی در نرم افزار تخصصی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
3. تحلیل چالش‌های عمده بازاریابی تنباکو در سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی(مطالعه موردی: دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ سید رضا حسینی کهنوج

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 41-58

چکیده
  از آنجا که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش کشاورزی در مناطق روستایی به زنجیره ارزش و حلقه‌های انتهایی آن یعنی بازار محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، پژوهش حاضر به شناسایی مهمترین چالش‌های بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران می-پردازد. منطقه مورد مطالعه قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی، یعنی دهستان بقمچ شهرستان چناران است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
4. بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)

لیلا حسنلو؛ حمید جلالیان؛ جلال خمری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 59-78

چکیده
  فقدان برنامه جامع منجر به ایجاد اختلال در توسعه روستایی و ساخت و ساز و ترکیب ساختمان‌های جدید و قدیمی در جوامع روستایی شده است. فضاهای آشفته و بهم‌ریخته روستایی و تخریب محیط زیست به موانع چشم‌انداز روستایی تبدیل شده‌اند. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
5. مکان‌یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار، خراسان رضوی)

علی حاجی نژاد؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ خدیجه صادقی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 79-100

چکیده
  توزیع بهینه و متعادل فضاهای اختصاص یافته به انواع مختلف کاربری‌ها از جمله کاربری بهداشتی- درمانی به منظور رعایت اصل عدالت برای دسترسی برای همه اقشار جامعه، تامین سلامت و رفاه عمومی و مکان‌یابی بهینه این مراکز از ضروریات ساماندهی مناطق روستایی می‌باشد. مکان‌یابی خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، امری مهم در برنامه‌ریزی روستایی محسوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
6. بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول

مهرداد دیوسالار؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی؛ محمد محمودپور

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 101-118

چکیده
  زیست و معیشت مردم مازندران که در بازه زمانی مورد مطالعه یعنی دوره پهلوی اول (1304-1320)، محدودی جغرافیای استان­های مازندران و گلستان کنونی از منتهی الیه غرب رامسر تا منتهی الیه شرق مراوه تپه را در بر    می­گرفت؛ در طول تاریخ به سبب تنوع شرایط اقلیمی و جغرافیای طبیعی در سه واحد جغرافیایی جلگه­ای، کوهپایه­ای و کوهستانی و بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
7. برنامه‌ریزی راهبردی شهر پیرانشهر

لیلی ابراهیمی؛ محمدرحیم رهنما؛ عزت اله مافی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 119-136

چکیده
  آگاهی از نقاط قوت و ضعف شهرها، برای ارائه طرح‌ها، سیاست‌گذاریها و برنامه‌های شهر ضروری است. در واقع استفاده از شاخص-های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره می‌تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه شهرها باشد و زمینه‌های رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود برای دستیابی به توسعه مطلوب و واقعی به وجود آید. بر این اساس هدف از این مقاله تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
8. بررسی توان های گردشگری روستایی و موانع توسعه آن در شهرستان لاهیجان

نورالدین عظیمی؛ غزل علیدوست

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 137-152

چکیده
  همزمان با گسترش سهم فعالیت‌های توریسم در اقتصاد جهانی، گردشگری در مناطق روستایی بعنوان مکانیسمی برای تنوع بخشی به اقتصاد جوامع روستایی مورد توجه برنامه‌ریزان و حکومت‌های محلی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت مناسب طبیعی و وجود زمینه‌های فرهنگی متنوع در شهرستان لاهیجان، مقاله حاضر تلاش می‌کند به شناسایی توان‌ها و پتانسیل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
9. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین شهر سنندج

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 153-168

چکیده
  امروزه کیفیت مکان زندگی انسان، یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهش‌های برنامه ریزی مکانی – فضایی در کشورهای مختلف است. این اهمیت، به دلیل تاثیرگذاری روز افزون پژوهش‌های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی است. بنابراین شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده‌ی محققان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
10. بررسی رشد شهری و تبدیل اراضی زراعی و بایر به توده شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

رباب حسین زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 169-184

چکیده
  چکیده رشــد ســریع شــهرها در کشــورهای در حــال توســعه که اغلب با پراکنده‌رویی همراه است، امروزه بــه یــک مســئله جــدی تبــدیل شـده اسـت. دست‌اندازی به اراضی زراعی و از بین بردن اکوسیستم طبیعی پیرامون شهرها، لزوم بـازبینی دائمـی فرآینـدهای دینامیـک شـهری بـا توجـه بـه توسـعه در گذشـته و پـیش‌بینـی آن در آینـده را اجتنـاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
11. ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از خدمات اقامتی و پذیرایی مجتمع های گردشگری ( مطالعه موردی: محور نوشهر-رامسر)

محمد علی الهی چورن؛ جمشید عینالی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 185-198

چکیده
  رضایتمندی گردشگران یکی از مهم ترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد و توسعه آتی مقاصد گردشگری محسوب می شود. بر اساس دیدگاه صاحب نظران میزان رضایت گردشگران به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت و کارآمدی خدمات ارایه شده در مقاصد گردشگری دارد. ونوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون tتک نمونه ای استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
12. تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر ارومیه

اسماعیل صفرعلی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 199-214

چکیده
  امروزه مسکن نه تنها به عنوان سرپناه نیازهای سکونتی انسان را تأمین می‌کند بلکه به عنوان محلی است که بخش عمده‌ای از نیازهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جمعیت در واحدهای مسکونی شکل گرفته و تأمین می‌شود. اما دستیابی به مسکن مناسب با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش هزینه‌های خانوار یکی از مهمترین مسائل جوامع امروزی است به طوری که با رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
13. بررسی الگو های رفتاری استفاده کنندگان فضای شهری جهت پایداری اجتماعی محیط (مطالعه موردی: محور تجاری محله ساغریسازان شهر رشت)

حسن احمدی؛ رسول حق بیان؛ مازیار نبی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 215-230

چکیده
  فضاهای شهری نقش و تاثیر مهمی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان به عنوان رکن اصلی پایداری اجتماعی دارند. اما با توجه به اینکه نیازهای انسان در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون متغیر بوده و هر فضا از پیچیدگی و عوامل تاثیرگذار متعددی برخوردار است، تطابق فضای شهری با این نیازها، پیچیده و دشوار می‌باشد؛ بنابراین یک گام اساسی در جهت درک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
14. واکاوی پایداری در مناطق روستایی اطراف اکوسیستم تالاب با توجه به الگوی اکوویلج (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون تالاب زریوار)

محمدامین Khorsani؛ سیما سعدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 231-250

چکیده
  در کشور اهمیت اکوسیستم تالاب در اقتصاد و کیفیت زندگی مردم مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تالاب های ایران در حال تخریب هستند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های سازگاری با محیط زیست پایدار بر اساس مدل اکوویلج در جامعه روستایی اطراف اکوسیستم تالاب در روستاهای اطراف دریاچه زریوار می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1539 خانوار می باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
15. پهنه‌بندی سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ حمید جلالیان

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 251-264

چکیده
  پایداری سکونتگاه‌های روستایی در گرو پویایی اقتصاد آن است، تا آنجا که امروزه توسعه اقتصادی پایدار به عنوان اصلی رین هدف اقتصادی در برنامه‌ریزی کشورهای در حال توسعه مطرح است. پیش شرط اساسی برنامه‌ریزی برای پایدارسازی اقتصادی روستاها آگاهی از جایگاه و توانایی آنها است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و سنجش سطوح فضایی پایداری اقتصادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
16. تدوین مدل توسعه شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین در روستاهای استان ایلام

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان اله پوراشرف؛ کرم خلیلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 265-282

چکیده
  شرکت های کوچک و متوسط با دارا بودن ویژگی های چون ، انعطاف و انطباق پذیری محیطی در شرایط متغییر ، نیازمندی به سرمایه اندک و سادگی ساختار ، همخوانی مناسبی با وضعیت اقتصادی روستاهای ایران دارند. این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی‌ و ازنظر گردآوری داده‌ها نیز توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار SPSS به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
17. ارزیابی ظرفیت برد اجتماعی گردشگری در روستای کندوان، استان آذربایجان شرقی

ابوالفضل قنبری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 283-298

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی و سنجش ظرفیت برد اجتماعی گردشگری در روستای کندوان است. برای انجام این پژوهش طی سال 1394، از روش اسنادی، پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از محیط نرم افزار SPSS و در مدل معادلات ساختاری از محیط نرم افزاری AMOS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری نگرش جامعه ی میزبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
18. سازوکار سرمایه داری مستغلات در ناحیه میاندوآب

رضا منافی آذر؛ حسن افراخته؛ عبدالحمید نظری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 299-318

چکیده
  سرمایه‌داری مستغلات بخشی از سرمایه‌داری است، مادامی‌که ارزش افزوده را از طریق ارزش مصرفی تولید کند در خدمت گردش سرمایه مولد است، اما زمانی‌که با سوداگری و انگیزه سودجوئی فقط به تولید ارزش دارائی بپردازد، سرمایه‌داری غیرمولد محسوب می‌شود. هدف این پژوهش بررسی و شناخت سازوکارهای سرمایه‌داری مستغلات در ناحیه میاندوآب است. بنیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
19. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر

اسفندیار مهری تالارپشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ آتوسا بیگدلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 319-332

چکیده
  گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد با اثر بر بنیان‌های اقتصاد روستایی می‌تواند نقش مهمی را در پایداری اجتماعی نواحی روستایی ایفا کند. این پژوهش به دنبال تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات ...  بیشتر