دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1400 
5. پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

حسین حاتمی نژاد؛ مصطفی هرائینی؛ محمد سینا شهسواری؛ حجت اله پاشاپور


7. طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

صفحه 309-323

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی


10. تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلانشهر رشت

محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری؛ عامر نیک پور


12. تبیین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی،مطالعه موردی: استان زنجان

مهدی فخربین سبحانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ یوسف زین العابدین