دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، بهمن 1400 

مقاله پژوهشی

1. تبیین نقش گردشگری در پایداری کالبدی و نهادی روستاها (شهرستان آمل- استان مازندران)

مریم گازا؛ نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ محمد رضا افشاری آزاد


3. نقش محیط و معیشت در شکل گیری خانه های بومی منطقه تالش

محمد محمدزاده دوگاهه؛ حسین سلطان زاده؛ جواد شکاری نیری؛ تیمور آمار


6. بررسی تحلیلی معماری بومی در راستای ارائه شاخص های زیست پذیری (محدوده مورد مطالعه: شهر املش)

علیرضا پاداشی املشی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مژگان خاکپور؛ علیرضا بندرآباد


7. ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران

موسی کمان رودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ فرهاد آگاه؛ آزیتا مومنی بیدزرد؛ فاطمه شفیعی