مقاله پژوهشی
1. تحلیلی بر نقش مسکن اجاره بشرط تملیک در تأمین نیاز گروه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان؛ منیژه ورشوی؛ فروغ گشتیل

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 211-228

چکیده
  مسکن و تأمین آن برای گروههای کم درآمد شهری یکی از مهمترین مسائل مدیریت شهری از گذشته تاکنون بوده است. به نظر می­رسد سیاست­های اعمال شده در این زمینه به دلیل عدم تناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم درآمد شهری چندان چاره ساز نبوده است. هدف این تحقیق بررسی اجرای سیاست اجاره به شرط تملیک در استان البرز (شهر کرج) و نقش آن در تامین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیل الگوی ساختاری روابط نهادها در حکمرانی منابع آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان رشت )

حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ فاطمه عسکری بزایه

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 229-247

چکیده
  مفهوم همکاری و هماهنگی نهادی به عنوان یکی از عناصر کلیدی دستیابی به مدیریت مشارکتی منابع همواره مورد تاکید بوده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط نهادی 28 سازمان مرتبط با اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب زراعی شهرستان رشت  انجام شده است. بدین منظور از  روش تحلیل شبکه اجتماعی و  شاخص های اندازه، تراکم ، مرکزیت کل شبکه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز، شهرستان مرودشت)

مهدی رحمانیان کوشکی؛ یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 249-265

چکیده
  کارآفرینی در مقیاس کوچک در قالب کسب و کار در منزل و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می­گردد و در کشور ما می­تواند مسیری میانبر برای تحقّق اقتصاد مقاومتی باشد. لیکن اگر چه مشاغل خانگی یکی از زمینه­های مناسب فعالیّت اقتصادی زنان، به ویژه در مناطق روستایی به شمار می­رود، توسعۀ آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پیرامون ظرفیت‌سازی اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر)

وکیل حیدری ساربان؛ علی مجنونی توتاخانه

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 267-283

چکیده
  ظرفیت‌سازی اجتماعی به مجموعه دارایی‌های موجود در درون یک اجتماع باز می‌گردد که می‌تواند شامل منابع مورد نیاز برای انجام امری خاص یا آگاهی، تخصص و رهبری برای انجام یک رخ‌داد باشد هدف این مقاله بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ظرفیت‌سازی اجتماعی نواحی روستایی شهرستان مشگین‌شهر می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تحلیل توسعه منطقه ای استان مرکزی با استفاده از تکنیک های چند معیاره به منظور دستیابی به توسعه متوازن

جمیله توکلی نیا؛ وحید گودرزی؛ رقیه صمدی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 285-299

چکیده
  امروزه تخصیص غیر منطقی و ناعادلانه منابع و امکانات به مناطق خاص و محروم کردن مناطق دیگر از این گونه تسهیلات، موجب نابرابری های منطقه ای شده است. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها در شهرهای ایران نیز می توان یافت. از این رو برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، مطالعات منطقه ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. سنجش رابطه ی میان محل سکونت و انحرافات اجتماعی (مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین نهضت آباد و گلستان شهر اهواز)

سعید ملکی؛ نادیا داری پور؛ زهرا سیاحی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 301-313

چکیده
  حاشیه‌نشینی تجلی نابرابری اجتماعی- اقتصادی در زمینه عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه است. توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تمام مناطق کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای توزیع یکسانی نیست و باعث مهاجرت و انتقال جمعیت از مناطق فقیر به مناطق برخوردار می گردد و حاشیه‌نشینی بوجود می آید و مشکلاتی را در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیل اثرات اجرای طرح بهسازی (مطالعه موردی: روستای ورکانه، شهرستان همدان )

موسی اعظمی؛ مسعود سامیان؛ الهام انصاری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 315-337

چکیده
  بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که روستاها همواره از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه ی ملی برخوردار بوده و در واقع یک بخش لاینفک برنامه های توسعه در کشورهای مختلف به شمار می روند در این راستا طرح­­های بهسازی روستایی با هدف تقویت بنیان‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای ایران در سطح دهستان و روستاهای حوزه نفوذ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری ( مطالعه موردی: ایل نوئی، طایفه زیلایی، شهرستان چرام، کهکیلویه و بویراحمد)

سروش سنایی مقدم؛ بهروز محمدی یگانه

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 339-355

چکیده
  جوامع عشایری به‌عنوان جامعه سوم کشور از نظر جمعیتی بعد از جوامع شهری و روستایی، نقش مهم و بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. وجود سرمایه اجتماعی می‌باشد. وجود سرمایه اجتماعی مطلوب در این جوامع بر جنبه های مختلف زندگی عشایر تاثیرگذار بوده که یکی از این جنبه ها کیفیت زندگی است. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. ارزیابی توان تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه )

رحمت بهرامی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 357-373

چکیده
  امروزه دست یابی به منابع انرزی پاک و مطمئن یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار است.بیوگاز با داشتن ویژگی هایی از قبیل  تولید انرژی پاک؛بهبود محیط بهداشتی روستا و تولید کود حیوانی که منبع اصلی مواد مغذی و عاری از تخم علف‌های هرز و عوامل بیماری‌زا است؛ می تواند به عنوان یک راهبرد در امر جاگزینی انرژی فسیلی در نواحی روستایی باشد.  تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی شهری (مطالعه موردی: شهر استهبان، استان فارس)

سعیدرضا اکبریان رنیزی؛ منصور رضاعلی؛ ذبیح ا... چهار راهی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 375-389

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان بخشی انکارناپذیر از فرآیند برنامه­ریزی شهری است که با توجه به نقش و منافعی که بدنبال دارد،  به عنوان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در رسیدن به توسعه شهری پایدار  همواره مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر سنجش سرمایه اجتماعی و مولفه­های موثر بر شکل­گیری آن در شهر استهبان(استان فارس) می­باشد.  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. ارزیابی و تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی روستایی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان(مطالعه موردی: روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)

سعدی محمدی؛ سید هادی طیب نیا؛ بدریه تابا؛ آزاد داودی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 391-411

چکیده
  ارتقا و بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان به عنوان هدف اصلی اجرای برنامه های توسعه روستایی و از مهمترین آنها یعنی طرح‏های هادی به عنوان موردی ترین طرح های توسعه محلی است. در این راستا نیاز است که پس از گذشت چند سال از اجرای طرح های هادی، ارزشیابی لازم انجام شود تا از یک سو پیامدهای اجرای طرح  بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان مشخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. بررسی اثرات ریز گردها در بروز چالش سکونتگاه‌های انسانی در فضای شهری (مطالعه موردی: شهرستان آبادان)

محسن شایان؛ سیروس قنبری؛ فرخنده سلمانپور؛ محمود میری؛ مریم ثنایی قهی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 413-431

چکیده
    فرسایش بادی و معضلات مربوط به آن، هرساله خسارات سنگینی به بخش‌های محیط زیستی، اجتماعی و سلامت جامعه وارد می‌کند . در ایران نیز بهدلیل وسعت مناطق خشک و گردوغبارهایی که هرساله بخش وسیعی از کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند، مقابله و هدایتبهینه این پدیده حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ریز گردها در بروز چالش­های اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. برنامه‌ریزی توسعه کالبدی فضای سبز شهری با تأکید بر عامل دسترسی (مطالعه موردی: شهر بابل)

رضا لحمیان

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 433-448

چکیده
  علاقه به پارک­های شهری در پی رشد جمعیت شهری شروع شده و در سال­های اخیر، توجه به پایداری پارک­ها در رابطه با مسائل اجتماعی و زیست محیطی مطرح شد. علاوه بر ارائه ارزش زیبایی­شناسی و تفریحی پارک­ها، این پارک­ها نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، بهبود سلامت عمومی، ایجاد فرصت­های شغلی و ایجاد خودکفایی در استفاده از منابع طبیعی دارد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

لیلا صیاد بیدهندی؛ یاسر قلی پور؛ سلمان فیضی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 449-462

چکیده
  توسعه ی شهرنشینی و روند افزایش جمعیت شهری سبب بروز مسائلی چون استفاده ی بی رویه از منابع، آلودگی محیط زیست، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در سطح جوامع شهری شده است. توسعه ی پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره ی سوم و پارادایم نوین در ادبیات نظری و علمی رایج در باب توسعه و برنامه ریزی شهری بوده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و دسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. متن‌کاوی و ترسیم شبکه اجتماعی هم تألیفی مجله مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاههای انسانی با رویکرد علم سنجی

حامد برنگی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 463-480

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل معنایی، محتوایی و آماری، وضعیت مقالات مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی  است. برای رسیدن به این هدف از تکنیک های علم سنجی بهره گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها و تحلیل های اولیه، نرم افزاری طراحی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقالات این مجله شامل 3۲۸ مقاله است که از سال 1385 تا 1395 منتشر ...  بیشتر