مقاله پژوهشی
1. مدل یابی چشم انداز تغییر عادت های رفتاری کاربران وسایط نقلیه شخصی در استفاده از حمل و نقل عمومی(مطالعه موردی کلانشهر تبریز)

مهدی عبداللهی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 481-500

چکیده
  درک پیشینه مدل کنونی سفر، یک موضوع کلیدی در توسعه کارآمد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری می‌باشد چراکه شناخت شیوه و عوامل انتخاب سفر به دلیل تسهیل در تغییر رفتار حائز اهمیت است. در اکثر موارد واقعیت‌های حمل‌ونقل با رهیافت‌های رفتاری نسبت به مدل‌های منطقی بهتر تبیین می‌شوند. هدف این مقاله تجزیه‌وتحلیل تأثیر عوامل مختلف در انتخاب شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی سطح و سرانه کاربری های خدماتی در مقیاس محلات شهری (مطالعه موردی: محلات جدید و قدیمی شهر رشت)

علی صفاری راد؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 501-519

چکیده
  اهمیت محلات به عنوان کوچکترین جزء نظام شهری در هدایت توسعه پایدار شهری موضوعی انکارناپذیر است. مقاله حاضر در محدوده محلات شهر رشت در راستای پاسخگویی به این سوال که آیا اصول ساختاری محله های مورد مطالعه از نظر سطح کاربری ها در شهر رشت مناسب می باشد و خدمات و رفاه نسبی را فراهم می کند؟ انجام گرفته است. روش تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی، به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پهنه‌بندی و تحلیل فضایی مناطق شهری به لحاظ ناهنجاری‌های اجتماعی و شناسایی کانون‌های جرم‌خیز شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

سیامک محمدی امناب؛ کریم حسین زاده دلیر؛ پرویز نوروزی ثانی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 521-539

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه‌ی تصویری از کانون‌های جرم‌خیز و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح مناطق شهر تبریز ارائه گردیده است. در این پژوهش ترکیبی از روش‌های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به کار گرفته شده است و به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نر‌م‌افزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. برآورد اقلیمی نیاز به سرمایش و گرمایش وتحلیل آن با هزینه مصرف گاز (مطالعه موردی: شهر انزلی)

مژده پورمحمد؛ بهمن رمضانی؛ لیلا کوکبیان

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 541-552

چکیده
  امروزه، با اعمال روش های نوین، می توان درصد بالایی از سوخت برای تأمین گرمایش و یا سرمایش مناسب ساختمان روستایی و شهری  را کاهش داد. این روش ها هنوز هم تحت مطالعه اند و باید با بررسی دقیق آن ها و اعمال شیوه های نوین از مصرف بی رویه انرژی را در ساختمانهای شهری و روستایی  کاهش داد می توان با محاسبات دقیق این میزان تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. سنجش سطح برخورداری شهرستان‌های استان مرکزی به لحاظ زیرساخت‌های گردشگری

شهاب الدین عیسی لو؛ علی خاکساری رفسنجانی؛ مجید سعیدی راد

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 553-567

چکیده
  امروزه گردشگری از مهم‌ترین فعالیت‌های درآمدزا به‌ویژه به‌منظور کاهش وابستگی به نفت در کشور محسوب می‌شود و در چند دهه اخیر توجه و نظر بسیاری از پژوهشگران، برنامه ریزان و برنامه‌سازان در حوزه‌های مختلف علمی برای تدوین و اجرای برنامه‌های گسترش و پیشرفت این صنعت را به خود جلب کرده است. ازجمله موضوع‌ها و برنامه‌هایی که توجه ویژه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان)

علی اکبر عنابستانی؛ سیده مهدیه موسوی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 569-583

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش،12 سکونتگاه روستایی شهرستان دشتستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیل منطقه ای از انتظام فضایی شهرها در منطقه زاگرس با رویکرد مناطق عینی و ذهنی

نادر زالی؛ امیررضا کریمی آذری؛ سیدرضا آزاده

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 585-598

چکیده
  نگاهی به برنامه های منطقه ای در کشور ایران نشان می دهد که نتایج  این برنامه ها در جهت تعادل بخشی به نظام شهری و ایجاد سلسله مراتب سکونتگاهی مفید واقع نشده است. در مطالعات انجام شده مناطق براساس مرزهای سیاسی و اداری تعریف شده است. در نتیجه مدل‌های کمی مورد استفاده نیز به بهبود مشکلات نظام شهری کمکی نکرده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تحلیل نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در کاهش آسیب پذیری مسکن شهری در برابر زلزله

حسین حاتمی نژاد؛ شهرام بزرافکن؛ محمود آروین

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 599-617

چکیده
  در مدل‌های اخیر توسعه که از سوی سازمان‌های بین‌المللی ترویج می‌شود، برای بهبود کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار شهری، الگوی حکمروایی خوب شهری مطرح می‌شود که بر مبنای آن می‌توان سلامت، نظم و امنیت، پیشرفت و رفاه را به صورت توأمان محقق کرد. نظریه‌ی حکمروایی خوب شهری که موردپذیرش نخبگان و صاحب‌نظران و تأکید سازمان‌های جهانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستائیان (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر)

جمشید عینالی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ معصومه نظری شیخی؛ اکبر دهبانژاد؛ احمد رومیانی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 619-639

چکیده
  امروز فضاهای عمومی روستاها نیازمند فراهم­آوردن تجهیزات و امکانات رفاهی و خدمات رسانی به مردم محلی می­باشد لذا در این فضاها میان ساختمانها و بناها، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی روستایی را سامان بخشد، تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه، امکان زندگی و گذران اوقات فراغت را در فضای محصور میان انسان، فضا و فعالیت فراهم آورد. بنابراین هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تحلیل رابطه فرسودگی کالبدی و جرم در کلانشهرها ( نمونه موردی: منطقة 12 شهرتهران)

هابیل حیدرخانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ مسلم رستمی؛ فریاد پرهیز

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 641-658

چکیده
  بافت فرسودة شهر تهران، 3268 هکتار است که حدود 5 درصد مساحت شهر تهران را تشکیل می دهد و منطقه 12 که هستة تاریخی است، از فرسوده­ترین مناطق شهری تهران می باشد. بروز انواع ناهنجاری­های اجتماعی در بافت­های فرسودة کلانشهر تهران به دغدغه­ای بسیار مهم برای مدیران شهری تبدیل شده است. لذا این پژوهش، با هدف بررسی الگوهای مکانی و شرایط تسهیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از محصول توریسم با استفاده از مدل HOLSAT (مطالعه موردی: روستای کندوان)

علی شمس الدینی؛ صفیه حاضری؛ بهرام زینلی؛ زهرا آربونی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 659-679

چکیده
  در قرن حاضر جذب گردشگر یکی از عوامل کلیدی در موفقیت صنعت گردشگری و در نتیجه رونق اقتصاد کشور­ها می­باشد. در این راستا گردشگری روستایی می­تواند نقشی اساسی در توسعه روستا ایفاء کند با توجه به جاذبه­ها، امکانات و قابلیت­های توسعه گردشگری در روستای کندوان و همچنین عنایت به این مسئله که رضایت گردشگران از محصول و مقصد گردشگری نقشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مدل‌یابی ساختاری - تفسیری عوامل موثر بر توسعه گردشگری غذا (نمونه موردی: شهر رشت)

مریم جعفری مهر آبادی؛ مجید اکبری؛ فرزانه عطایی؛ فرزانه رازقی چمازکتی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 681-698

چکیده
  امروزه گردشگری غذا به یکی از گونه های گردشگری تبدیل شده است که کشورهای بسیاری به اهمیت آن به عنوان یکی از منابع جذب گردشگر پی برده اند. رشت از لحاظ تنوع غذایی نسبت به سایر شهرهای کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. بطوری که تنها شهر ایران است که در سال 2015 به شبکه شهرهای خلاق خوراک شناسی یونسکو پیوسته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. سطح بندی توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل بر اساس مدل تاکسونومی عددی

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ ایرج خوش باطن

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 699-710

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش های کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. سطح‌بندی و بررسی تطبیقی سطوح توسعۀ‌یافتگی با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان کرمانشاه)

برهان ویسی ناب؛ مهدی نیک سرشت؛ امید ابراهیمی؛ مهدی سبزی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 711-729

چکیده
  در برنامه‌ریزی‌های توسعۀ در سطح منطقه‌ای، شناخت و درک تفاوت موجود میان مناطق از حیث برخورداری آن‌ها از امکانات و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به مبحث مطرح شده، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا ضمن مشخص کردن وضعیت توسعۀ‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه به لحاظ شاخص‌های ...  بیشتر