مقاله پژوهشی
1. تحلیل عادت های رفتاری شیوه انتخاب سفر در حمل و نقل کلانشهر تبریز

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ مهدی عبداللهی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 805-820

چکیده
  عادات سفر نقش کلیدی در انتخاب شیوه سفر دارند به‌گونه‌ای که ساختاربندی و هدایت تمایلات کاربران بر اساس منافع جمعی منجر به شکل‌بندی ارگانیک ظرفیت‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری می‌شود. هدف این مقاله، شناسایی الگوی دائمی استفاده از شیوه‌های حمل‌ونقل خصوصی و عمومی در جهت برنامه‌ریزی رفتار حمل‌ونقل کلان‌شهر تبریز هست. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان محله سیروس تهران از خدمات شهرداری

شهرام پارسا( پشاه آبادی)؛ احمد پوراحمد؛ مهسا حاجی؛ اسماعیل جعفری

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 821-841

چکیده
  رضایتمندی مفهومی پیچیده ، چندگانه و مرتبط با مفاهیم دیگر و متاثر از زمان ، مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است و تنها راه مطالعه این مفهوم بررسی لایه های درونی آن است. هدف این تحقیق سنجش میزان رضایتمندی و آزردگی ساکنین از کیفیت خدمات شهری در محله سیروس تهران ( شهرداری منطقه 12 ) است.که برمبنای شش شاخص ( امنیت و ایمنی ، بهداشت و نظافت ، زیبایی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
3. طراحی مدل مشارکت شرکتهای دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تأمین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری ( مورد مطالعه : شرکت متروی تهران )

حامد عباسی نامی؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده؛ جواد محرابی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 843-856

چکیده
  توسعه مترو در راستای رفع معضل آلودگی های زیست محیطی، به شدت وابسته به تکنولوژی می باشدکه عموما وارداتی و بسیار هزینه بر است. لذا تدبیر اساسی در شرایط تحریم فعلی، توسعه تکنولوژی مرتبط با مترو و بومی سازی آن است که نیازمند مشارکت اثر بخش شرکتهای دانش بیان داخلی می باشد. در این مقاله به طراحی مدل بهینه مشارکت بر اساس روش کیفی به شیوه مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارزیابی تطبیقی مصوبات شورای اسلامی شهرها در حوزه های مختلف شهری نمونه موردی: شهرکاشمر

عیسی ابراهیم زاده؛ مرتضی اسدیان؛ علی واعظ طبسی؛ وحید یاری قلی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 857-872

چکیده
  شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره معصومان و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمان های محلی، تشکیل آنها مورد توجه واقع شد. هدف پژوهش حاضر، کمک به پی ریزی یک ساختار مدیریتی اثرگذار و کارآ از طریق مقایسه تطبیقی مصوبات 3 دوره شوراهای اسلامی شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تبیین پویایی فضایی – کالبدی بخش مرکزی شهر رشت

احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی؛ تاج الدین کرمی؛ مهدی عباس زاده؛ رضا ویسی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 873-892

چکیده
  امروزه بخش مرکزی شهر رشت در رقابت با دیگر هسته های شهریِ رشت، نه تنها در حال از دست دادن غلبه و تسلط انحصاری خود بر کل فضای این شهر است، بلکه همچنین با مسائل و چالش های محلیِ بسیاری در درون خود روبرو شده است. برآیند چنین فرایندها و دگرگونی‌های منفی، ظهور یک مسئله مهم و بنیادین در بخش مرکزی شهر رشت، یعنی تمرکززدایی و تجزیه انواع سرمایه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. سطح‌بندی محلات شهری در برخورداری از شاخص‌ قابلیت پیاده‌روی (نمونه مطالعاتی: محلات 27گانه منطقه یک کلانشهر رشت)

مهین نسترن؛ شادیه محمدی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 893-912

چکیده
  یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر مورد توجه برنامه‌ریزان و طراحان شهری و محققان علوم پزشکی بوده است، سلامت عمومی جامعه می‌باشد. تشدید روزافزون اهمیت معضل سلامتی در جامعه شهری، موجب گردید تا در محافل علمی، بر نقش طراحی جنبه‌های کالبدی محیط، بر میزان قابلیت پیاده‌روی محیط و فعالیت بدنی شهروندان تأکید گردد. در این ارتباط، توافق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی و ارزیابی توان های محیطی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان وکیل آباد شهرستان بافت استان کرمان)

محمدصادق علیایی؛ سمیه عزیزی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 913-933

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توان­های محیطی روستاهای دهستان وکیل آباد و به دو صورت اسنادی و پیمایشی با فن مصاحبه و پرسش­نامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1395 شامل 1717 خانوار، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و نحوه انتخاب خانوار برای تکمیل پرسش­نامه­ها مبتنی بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ارزیابی رضایت‌مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل درون‌شهری همدان با استفاده از مدل های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی

حامد عباسی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 933-950

چکیده
  حمل و نقل یکی از مهم‌ترین زیربناهای تشکیل‌دهنده زندگی شهری است که شکل و چگونگی توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر را تعیین می‌کند. در این راستا، بررسی کیفیت حمل و نقل شهر همدان که می‌تواند در توسعه آن بسیار مفید باشد؛ مورد توجه قرار گرفت. جهت ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل و نقل از مدل رگرسیون ناپارامتریک و شبکه عصبی مصنوعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مکان یابی سایت های گردشگری عشایری با استفاده از GIS و Topsis منطقه مورد مطالعه : استان چهارمحال و بختیاری

پژمان رضایی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 951-969

چکیده
  با توجه به توان­های بالای گردشگری در مناطق عشایری، برنامه­ریزی در این زمینه، از جمله الزامات اساسی برای توسعه این جامعه است. در این خصوص، مکان یابی فضاهای مناسب گردشگری نقش مهمی در سایر مراحل برنامه ریزی گردشگری عشایر دارد. بر این اساس، هدف این مقاله مشخص نمودن مناسب ترین فضاها با استفاده از مدل TOPSIS و GIS برای ایجاد سایت های گردشگری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. اولویت بندی مناطق روستایی براساس شاخص های زیست پذیری روستایی مطالعه مورد:بخش زاغه، شهرستان خرم آباد

علی منظم اسماعیل پور؛ حدیث شاهوردی؛ احمد رومیانی؛ الیاس چهرازی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 971-988

چکیده
  امروزه ارزیابی و سنجش زیست‌پذیری مناطق روستایی یکی از مفاهیم نوین در ادبیات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های روستایی تلقی می‌شود و دسترسی به خدمات و امکانات برای ارتقای زیست پایدار از اصولی است که توجه برنامه‌ریزان و جامعه‌شناسان را به خود جلب کرده است و بر آن تاکید زیاد کرده‌اند. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی مناطق روستایی براساس شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)

پریسا محمد پور

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 989-1002

چکیده
  زنان روستایی همواره نقش بسیار مهم و اساسی را در توسعه جوامع روستایی و بخش کشاورزی استان گیلان داشته اند. اما هیچ وقت این تلاش ها به طور مجزا از کار مردان انعکاس نیافته و به نقش های آنان با جدییت کافی نگریسته نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر اثربخشی فعالیت های آموزشی-ترویجی در ترویج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. تحلیل فضایی رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از تکنیک های Waspas - Fuzzy Topsis (مطالعه موردی: شهر کرمان)

علی اصغر عبداللهی؛ مسلم قاسمی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1003-1019

چکیده
  رشد هوشمند شهری بیان کننده آن نوع از توسعه است که در آن ترویج حیات مدنی و سرزندگی اجتماعی، حمل و نقل عمومی و کاستن از اثرات نامطلوب زیست محیطی، در صدر ملاحظات برنامه­ریزان و طراحان شهری قرار می­گیرد و احیای شهر به عنوان محیط سالم و فعال که بتواند آینده­ای مطلوب را برای تمام شهروندان تامین نماید. هدف مقاله حاضر، سنجش توزیع فضایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تحلیل تطبیقی آموزه‌های نظام شهرسازی دورۀ صفویه در ایران با نظام شهرسازی دورۀ رنسانس در اروپا

علی علیمرادی؛ حسن احمدی؛ وحید قبادیان

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1021-1042

چکیده
  در دورۀ صفویه به واسطه امنیت، رونق اقتصادی وتفکرات اسلامی زمینه مناسبی برای اعتلای فرهنگ ایرانی - اسلامی فراهم شد. این مساله باعث تشخّص و بالندگی هنر ایرانی - اسلامی خاصه شهرسازی و معماری دورۀ صفوی نسبت به دیگر دوره‌ها در ایران شد، چنان که حاصل آن را می‌توان در شکل‌گیری کالبدی نظام شهرسازی صفویه به صورت باغشهر، تمثیلی از بهشت روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. ارزیابی اثرگذاری شاخص‌ها و زمینه‌های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

بهرام ایمانی؛ علی ناصری منش؛ ابراهیم آرامی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1043-1055

چکیده
  در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تاثیر عمده­ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می­باشد. ایجاد کسب و کار و خود اشتغالی در روستاها یکی از موضوع­های مهم در کشور بوده و توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. تحلیل فضایی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان زرین دشت)

محسن شایان؛ محبوبه نامدار؛ سجاد بازوند؛ ابراهیم رضایی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1057-1073

چکیده
  توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه­های مهم اقتصادی پویا و سالم است. برنامه­ریزان جهت تحقق این امر در کاهش نابرابری­ها و عدم تعادل از طریق تدوین و اجرای برنامه­های متعدد محرومیت زدایی و گسترش همه جنبه­های مثبت توسعه یافتگی تآکید دارند . پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح برخورداری دهستان­های شهرستان ...  بیشتر