نویسنده = علی قلی پور سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر پره سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

شهرام شهابی؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمد طالقانی


2. طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 309-323

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی