نویسنده = محمد طالقانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر پره سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

شهرام شهابی؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمد طالقانی