نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 10
1. بررسی وضعیت زیست محیطی گردشگری شهری با استفاده از روش جای پای اکولوژیک (مورد مطالعه : شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


3. بررسی نظری و تجربی شاخص‌‌های عدالت در سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1011-1032

محمد احمدی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


4. سنجش کیفیت زندگی در بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه 15 شهر تهران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 759-774

احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ اصغر حیدری


5. تحلیل اثرات کاربری‌های اراضی هم‌جوار بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 923-944

ابراهیم فرهادی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد


7. ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان محله سیروس تهران از خدمات شهرداری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 821-841

شهرام پارسا( پشاه آبادی)؛ احمد پوراحمد؛ مهسا حاجی؛ اسماعیل جعفری


9. ارزیابی چالش ها و فرصت های ایجاد شهر خلاق در مناطق آزاد تجاری (مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری ارس)

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 1-19

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ ابراهیم فرهادی؛ مهدی حسین پور


10. سنجش توسعه‌یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مد‌ل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 10، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 1-16

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر