نویسنده = حسین محمدی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی آماری آلاینده های هوا و عناصر جوی با فوت شدگان ناشی از بیماری های قلبی شهر تهران

دوره 10، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 1-11

حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ ناصر گلی زاده


2. برآورد میزان تبخیر و تعرق پتانسیل درایستگاه‌های استان اصفهان

دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 153-167

حسین محمدی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی


3. تحلیل و ارزیابی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه همدیدی گرگان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 97-110

حسین محمدی؛ محسن سلطانی؛ علی حنفی


4. جایگاه و نقش سیستم های پی شبینی و هشدار سیلاب در کاهش اثرات مخرب سیل

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 87-101

حسین محمدی؛ مهران مقصودی؛ غلامرضا روشن