نویسنده = نادر زالی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اولویت های اجرایی در ارتقاء کیفیت زندگی کلانشهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

شهرام فهیمی؛ نادر زالی؛ میرسعید موسوی


2. ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیاده شهری (مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-123

مریم قربان پور؛ نادر زالی؛ مختار یوردخانی؛ سیدرضا آزاده


3. تحلیل منطقه ای از انتظام فضایی شهرها در منطقه زاگرس با رویکرد مناطق عینی و ذهنی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 585-598

نادر زالی؛ امیررضا کریمی آذری؛ سیدرضا آزاده