نویسنده = اصغر پاشازاده
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 175-190

منصور رحمتی؛ محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده


3. راهبردهای ایجاد پیاده‌راه در شهر سرعین

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 623-639

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ فاطمه زادولی


4. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر گرمی

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-161

اصغر پاشازاده؛ حمید جلالیان