نویسنده = پرویز رضائی
تعداد مقالات: 6
1. امکان سنجی مناطق مستعد گردشگری زمستانی در استان قزوین

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 295-308

پرویز رضائی؛ فریده افشار


2. تبیین اقلیم گردشگری شرق استان گیلان و طبقه بندی مکانی آن به روش آماری چند متغیره

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1119-1136

ناصر خوشدل؛ پرویز رضائی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


3. تبیین اثرات وپیامدهای جابجایی سکونتگاههای روستایی درمحدوده سدهای استان خوزستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 709-724

صادق الهیاری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار؛ پرویز رضائی


4. روند بارش برف در جلگه مرکزی گیلان و پیامدهای ناشی از آن

دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 47-60

پرویز رضائی؛ غلامرضا جانبازی قبادی؛ علیرضا جعفرزاده