کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 12
1. تحلیل شاخص‌های شهر هوشمند در شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

محمداکرم جمشیدزهی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


3. تبیین عوامل موثر بر جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 293-304

عفت ضیا؛ علیرضا استعلاجی؛ نصراله فلاح تبار؛ مجید ولی شریعت پناهی


6. تحلیل شاخص های توسعه فرهنگی (مطالعه موردی: شهرستان های استان فارس)

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-68

حسن بیک محمدی؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ شاپور شکوهی


7. تبیین و ارزیابی توسعه آموزشی در شهرستان های استان کرمان

دوره 11، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 83-99

امین کاکادزفولی؛ انیس کاکادزفولی؛ علی اصغر عبداللهی


8. مروری بر توسعه سکونت گاه های روستایی در گیلان و نقش آن در فرآیند ایجاد مناطق شهری

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 13-28

تقی احمدی زاده هند خاله؛ مسعود مهدوی؛ کاظم جاجرمی


10. توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری(ژئوتوریسم) (نمونه مورد مطالعه: منطقه جلفا)

دوره 8، شماره 22، بهار 1392، صفحه 59-70

آیت اله ممیز؛ مهدی عباسی؛ سیده عاطفه قاسمی


11. بررسی تطبیقی موانع مشارکت زنان روستاهای سماله و صلیعه استان خوزستان در برنامه‌های توسعه

دوره 7، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 1-15

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ منصور غنیان؛ مطهره قدیری معصوم


12. تأملی بر فرهنگ و اثرگذاری آن در توسعه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 1-19

خدارحم بزی