کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 20
1. تحلیل نقش سیاست‌های گردشگری در افزایش روحیه و انگیزه کارآفرینی در روستاهای شهرستان رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

محمد کاظم حلاجی ثانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


3. بررسی زمینه‌های توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کزج شهرستان خلخال)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 905-922

حجت الله رشیدکلویر؛ نعیم غفاری هشتجین؛ اصغر باقری؛ وکیل حیدری ساربان


6. تبیین نقش گردشگری در کارآفرینی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان املش و رودسر)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 305-319

حسن حبیبی کوشکوهی؛ رحمت الله منشی زاده؛ محمدتقی رضویان


7. قابلیت سنجی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: بخش تخت سلیمانِ تکاب)

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-127

شمسی صالح پور؛ وحید ریاحی؛ اصغر عزیزی؛ فرح فتحی زاده


8. تدوین برنامة راهبردی توسعة گردشگری با تأکید بر روستا‌ی هدف گردشگری کُلم در استان ایلام

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-217

حامد قاسم پور؛ رضا غفاری نیا؛ کرم خلیلی


13. بررسی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرپل ذهاب مطالعه موردی: روستای پاطاق

دوره 10، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 105-115

وحید ریاحی؛ ماریا مرادی؛ اصغر پاشازاده


14. تبیین پیامدهای مکانی-فضایی گردشگری بر روستاهای شهرستان رضوانشهر

دوره 9، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 53-77

مهرانگیز یعقوبی؛ محمد باسط قرشی میناآباد؛ نصرالله مولایی هشجین


16. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کوهپایه ای گیلان

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 103-118

روشن بابایی همتی؛ نصراله مولائی هشجین


18. گونه شناسی گردشگری روستایی (مطالعۀ موردی : شهرستان لنگرود)

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 25-48

عیسی پوررمضان؛ ابوطالب قاسمی وسمه جانی


19. شناسایی ‏و معرفی قابلیت‏های توریسم روستایی شهرستان بندرانزلی

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 45-66

اکبر معتمدی مهر؛ پری موسی پور میاندهی