کلیدواژه‌ها = سرزندگی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400

مهسا مولایی هشجین؛ امیررضا کریمی آذری؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی نژاد


3. ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیاده شهری (مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-123

مریم قربان پور؛ نادر زالی؛ مختار یوردخانی؛ سیدرضا آزاده


4. تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستائیان (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 619-639

جمشید عینالی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ معصومه نظری شیخی؛ اکبر دهبانژاد؛ احمد رومیانی