کلیدواژه‌ها = استان گیلان
تعداد مقالات: 21
1. طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 309-323

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی


2. ارزیابی توان بوم شناختی استان گیلان جهت فعالیت های بومگردی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 663-676

مهدی حسام؛ امیررضا شابهرامی


3. واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاههای انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص (PET)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1115-1131

سعیده مرادمند؛ امیر گندم کار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی


6. تحلیل سلسله مراتب شهری و متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت کانونهای شهری استان گیلان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 875-893

عیسی پوررمضان؛ ابراهیم درویش رحیم‌آبادی


7. بررسی و تحلیل وضعیت برخورداری و میزان توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان در سال های 1375 و 1390

دوره 10، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 61-78

ناهید فلاحیان؛ سید موسی پورموسوی؛ رضا ویسی؛ حسن رضاپور


8. تحلیل نقش نهضت سواد آموزی در توسعه فرهنگی روستاهای استان گیلان

دوره 9، شماره 26، بهار 1393، صفحه 71-89

عیسی پوررمضان؛ محمد امیری میکال


9. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشت دوم در شهرستان شفت

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 89-102

تیمور آمار؛ محمد باسط قرشی مینآباد؛ صفیه باقری کودکانی


10. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کوهپایه ای گیلان

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 103-118

روشن بابایی همتی؛ نصراله مولائی هشجین


11. روند تحولات شهر نشینی در استان گیلان

دوره 7، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 71-84

بهرام کریمی؛ محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم


12. تحلیل سازمان فضایی فعالیت ها در استان گیلان

دوره 7، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 100-117

عیسی پوررمضان؛ رضا مهدوی


13. تحلیل موانع و مشکلات مدیریتی- سیاستی پیش روی صنعت چای در استان گیلان

دوره 7، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 92-107

محمدصادق الهیاری؛ حبیب اله رضادوست؛ شقایق خیری؛ سیدعلی نورحسینی نیاکی


14. بررسی جغرافیای انتخابات در استان گیلان

دوره 6، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 15-30

زهرا پیشگاهی فرد؛ رقیه شریفی چابکی


15. نقش بازارهای دوره‌ای محلی در توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاهای استان گیلان

دوره 6، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 138-154

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد رضا رضوانی؛ آئیژ عزمی


17. پایش و پهنه بندی خشکسالی در گیلان

دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 27-46

مرضیه تاتینا؛ محمود روشنی؛ آتوسا بیگدلی


20. بحران آب در استان گیلان و راهکارهای مقابله با آن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 67-75

پرویز رضایی