کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل توان های اکوتوریستی تالاب بوجاقبا استفاده از روشAHP

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 29-40

بهمن رمضانی؛ طیبه قائمی راد


5. بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1387، صفحه 45-60

علی محمدی ترکاشوند؛ علیرضا اسلامی؛ وحید شادپرور