کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مراکزو فضاهای تفریحی و ورزشی شهری (مطالعه موردی :کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

پیام محمدپناهی سلسله؛ مظفر یکتایار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مژگان خدامرادپور


2. سنجش کیفیت محیط شهری بر مبنای رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهر نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

رسول حیدری سورشجانی؛ کامران دولتیاریان؛ محسن شاطریان


6. ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان محله سیروس تهران از خدمات شهرداری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 821-841

شهرام پارسا( پشاه آبادی)؛ احمد پوراحمد؛ مهسا حاجی؛ اسماعیل جعفری


7. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر گرمی

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-161

اصغر پاشازاده؛ حمید جلالیان


8. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 251-266

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان


10. سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 8، شماره 22، بهار 1392، صفحه 117-131

مریم کریمیان بستانی؛ عثمان بلوچی؛ صاحبداد جوبه