کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 4
4. تحلیلی بر انواع تفرق‌ها و میزان اثرگذاری آنها بر تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 283-303

محمدعلی خلیجی؛ رحیم سرور؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی