موضوعات = مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تعداد مقالات: 89
26. ارزیابی و رتبه بندی کیفیت محیطی جاذبه های گردشگری مورد پژوهی: مناطق 5 گانه شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

علیرضا محمدی؛ محمدجواد عباسی؛ آذر نوری


27. تبیین اثرات گردشگری رویداد محور بر دگردیسی کارکردی نوزاد شهرها در ایران (مطالعه موردی: گردشگری ایینی شهر ارمغانخانه زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمد رسولی؛ محمد تقی حیدری؛ شراره سعید پور؛ پروین رحمتی


28. نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 253-267

مریم پورآقاسی؛ آزیتا رجبی؛ رقیه ودایع خیری؛ علی اصغر رضوانی


29. امکان سنجی بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 269-280

حسن پارسی پور


30. سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-80

صفیه حاضری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عیسی پیری


31. تحلیل شاخص های سنجش رضایتمندی گردشگران در نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 191-204

صادق برزگر؛ وحید کیانی؛ محمد باقر مسعودی؛ آمنه علیزاده قرجقه


32. بررسی نظری و تجربی شاخص‌‌های عدالت در سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1011-1032

محمد احمدی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


34. ارزیابی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری شهری در نظام مطالعاتی طرح های توسعه شهری کرمانشاه از منظر برد گردشگری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1069-1084

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری


36. شناسایی عوامل کلیدی پایداری اجتماعی در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1189-1204

مریم حافظی فر؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


37. مکان گزینی مراکز انتظامی در نواحی حاشیه نشین (مطالعه موردی: شهر بومهن)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1205-1222

مرتضی نجفی؛ سید خلیل سید علی پور؛ حسین نوایی


42. تحلیل نقش عوامل محیطی در امنیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 745-758

صدیقه لطفی؛ محمد ساسانی پور


45. تحلیل بسترها و موانع تحقق حکمروایی هوشمند (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 841-856

کاوه امین نژاد؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


46. دیپلماسی آب و سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر شهر مرزی زابل و رودخانه مرزی هیرمند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 873-890

افشین متقی دستنایی؛ آرش قربانی سپهر


48. تحلیل اثرات کاربری‌های اراضی هم‌جوار بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 923-944

ابراهیم فرهادی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد