موضوعات = مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تعداد مقالات: 89
76. تحلیلی بر وضعیت منابع درآمدی شهردای ها با تاکید بر درآمدهای پایدار (مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 677-695

مهران حاجیلو؛ محمد میره ای؛ مهدی پیله ور


79. ارزیابی تأثیر بافت اسلامی بر احساس امنیت بر اساس اصول نسل دوم CPTED (مطالعه موردی: محلّه فهادان شهر یزد)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 275-292

کرامت اله زیاری؛ محمدسینا شهسواری؛ اسماعیل نجفی


80. نقش تولید گل محمدی و گلاب‌گیری در توسعه سکونتگاه‌های انسانی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 339-357

قدیر فیروزنیا؛ بهروز قرنی آرانی؛ الهام جاسمی


81. بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی شهری و روستایی (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 395-410

ناصر علیقلی‌زاده فیروزجایی؛ مصطفی قدمی؛ محمود غریبی جویباری


82. بررسی و تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی: شهر کازرون)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 427-440

محمدرضا سلیمی سبحان؛ عیسی ابراهیم زاده؛ کامران منصوری


83. مدل یابی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 441-456

صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ رعنا قنبری


84. عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سرعین )

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 457-472

حسن افراخته؛ حمید جلالیان؛ ابراهیم آرامی


85. سنجش آسیب پذیری ساختار شهری از منظر پدافند غیر عامل در زمان بحران (مطالعه موردی: شهر گمیشان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 509-530

حسن حسینی امینی؛ حسین موسی زاده؛ امیر بخشی؛ رضا سارلی


87. ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیاده شهری (مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-123

مریم قربان پور؛ نادر زالی؛ مختار یوردخانی؛ سیدرضا آزاده


88. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر گرمی

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 145-161

اصغر پاشازاده؛ حمید جلالیان


89. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 251-266

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان