موضوعات = مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
تعداد مقالات: 70
1. بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

خدیجه بوزر جمهری؛ فهیمه جعفری؛ علیرضا معینی


2. ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

وحید ریاحی؛ سمیه عزیزی


3. تحلیل فضایی سطح برخورداری نواحی روستایی با رویکرد عدالت توزیعی مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

موسی کمانرودی؛ طاهر پریزادی؛ حجت میرزازاده


4. تحلیل نقش سیاست‌های گردشگری در افزایش روحیه و انگیزه کارآفرینی در روستاهای شهرستان رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

محمد کاظم حلاجی ثانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


5. تحلیل اثرگذاری تغییرات سبک زندگی بر الگوی مسکن روستایی مورد مطالعه: روستای کندوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

سهیلا باختر؛ الناز ابی زاده


6. شناخت تحولات سازمان فضایی ناحیه روستایی زبرخان طی بازه زمانی 23 ساله (1375-1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

نسیبه حسینی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور


7. تحلیل عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصدهای گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای هدف گردشگری قلات در شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

علی رحیمی؛ محمد رضا رضوانی؛ محمدامین خراسانی


8. بررسی پیامدهای اقتصادی _ اجتماعی اسکان عشایر (مطالعه موردی: سایت گدارپی شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

مرجان واحدی؛ ایوب محمودی مستعلی


9. تحلیل روند تغییرات مالکیت سکونتگاههای روستایی و پیامدهای کالبدی-فضایی آن 1377-1397 (مطالعه موردی: بخش خمام شهرستان رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

علی رحمانی چوکامی؛ تیمور آمار؛ پورررمضان عیسی


10. تحلیل موانع اقتصادی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد ساختاری و نهادی (مطالعه موردی: دهستان زوارم، شهرستان شیروان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

سیده پروین حسینی؛ حسین فراهانی


11. تحلیل اثرات سرمایه‌ اجتماعی بر حکمروایی مطلوب روستایی، مطالعه موردی: دهستان دراک، شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

سهیلا محمدی؛ منیژه احمدی؛ عبدالحسن طرفی علیوی


12. سنجش پایداری توسعه در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ رضا طالبی فرد


17. آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 29-42

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ محمدباسط قریشی


19. راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 155-174

امین فعال جلالی؛ مریم قاسمی؛ مسعود مینائی


20. سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی از نظر شاخص های موثر بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 205-216

محسن شایان؛ فرخنده سلمانپور؛ زهرا احمدی؛ سجاد بازوند؛ امیر صفایی


21. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی ، کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1049-1068

سروش سنایی مقدم؛ بیژن رحمانی؛ پگاه مریدسادات


23. الگوسازی مولفه های موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان ماسال

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1137-1158

حبیب محمودی چناری؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجید یاسوری


24. جایگاه توانمند سازی روستاییان در بهبود مدیریت منابع آب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1223-1240

معصومه پازکی؛ داود شیخی


25. تحلیل عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارگانیک برنج مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان صومعه‌سرا

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1309-1322

محمد رضا صفری مطلق؛ مریم مرادی؛ بهزاد کاویانی