موضوعات = مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و سکونتگاههای انسانی
تعداد مقالات: 6
1. نگرش روستاییان نسبت به تغییر پذیری اقلیم و و راهکارهای سازگاری با آن (مورد: روستائیان هیرمند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

محسن حمیدیان پور؛ حبیب الله سارانی؛ سیدهادی طیب نیا


2. تبیین اثرات محیط طبیعی در تنوع فعالیت های اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب بندر انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار؛ پرویز رضایی


3. تحلیل شاخصهای آسیب پذیری شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 43-62

علی خدمت زاده؛ میرنجف موسوی؛ اردشیر یوسف زاده


4. ارزیابی دانش مدیران محلی در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر رخداد زلزله مورد مطالعه: دهستان گیلوان- شهرستان طارم

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 19-34

خدیجه بوزرجمهری؛ احمد رومیانی؛ حمیده محمودی؛ سمیه صانعی؛ سکینه عباسی


6. ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه 3 شهرداری شیراز در برابر زلزله

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1133-1147

پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی