موضوعات = جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
تعداد مقالات: 14
1. نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

حمید رخساری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ حسین حاتمی نژاد


3. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستا- شهر بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

روح اله کریمیان حسین آباد؛ آیت اله کرمی؛ علی شمس الدینی


4. طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی


6. شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 175-190

منصور رحمتی؛ محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده


9. تحلیلی بر نقش کیفیت فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی (مورد پژوهی: محله تجریش)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-100

جمیله توکلی نیا؛ حسن محمدیان مصصم؛ سعید ضرغامی


11. مدل‌ یابی و تأثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شهر کاشان)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 245-265

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ کامران دولتیاریان


13. بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان در شهرستان سردشت

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 163-177

رضا موحدی؛ مسعود سامیان


14. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 251-266

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان