دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

مجید محمدی؛ محبوبه بابایی؛ عالیه شکربیگی


2. تببین نقش مشارکت در مدیریت روستایی با رویکرد حکمروایی خوب در روستاهای شهرستان صومعه سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

ناصر مسرورنژاد؛ نصراله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ عبدالباسط قریشی


3. مکانیابی مرکز خدمات فناوری کسب و کار شهرک های صنعتی براساس تکنیک های تاپسیس-ویکور (مطالعه موردی: شهرقزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1399

پروانه قلی پور؛ سید حبیب اله رحمتی؛ محمد مهدی مظفری


4. سنجش سطوح زیست‎پذیری کانون‎های اسکان عشایری بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1399

سید امیر توفیقیان اصل؛ وحید ریاحی؛ عباس بخشنده نصرت؛ حمید جلالیان


5. شناسایی عوامل موثر برتوسعه کسب‌وکارهای زنجیره‌ای روستایی (مطالعه موردی: روستا‌های منتخب شهرستان کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

زهرا سادات موسوی؛ ابوتراب علیرضایی؛ اشرف شاه منصوری؛ امیررضا علیزاده مجد


6. تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحولات جمعیتی نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدباسط قرشی مینآباد؛ بهمن رمضانی


8. بررسی رابطه سیاست‌های کمیته امداد امام (ره) و شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علیرضا محمدی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین


9. تحلیلی در تبیین مفاهیم معماری بومی مبتنی بر فهم ساکنان محیطی با تکیه بر اندیشه های گادامر(مطالعه موردی: بافت قدیم بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمدعلی رحیمی؛ باقر کریمی


10. تحلیل الگوی توسعه پیاده‌ راه در بخش مرکزی شهر رشت با تاکید بر رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سعید زنگنه شهرکی؛ بابک شکوهی راد؛ احمد پوراحمد؛ سید عباس رجایی


11. تحلیلی بر نارسایی نظام سیاست گذاری برنامه ریزی روستایی باتاکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


12. تحلیل ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری با رویکرد گردشگری بومی و پایدار(مورد مطالعه: شهر شوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ محسن احدنژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


13. تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حسن محمدپور چابکی؛ رضا حسن پور


14. تحلیل نقش اعیان‌سازی بافت فرسوده شهری بر تحولات هویتی ساکنان محلات قدیمی با رویکرد آینده پژوهی (موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سجاد خانمرادی؛ مریم معینی فر؛ وحید بیگدلی راد


15. فضاهای مفصل ، نگاه ی دیگرگون به رفتارهای جنسیتی فضا با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی : فضای شهری پیرامون بقاع متبرکه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حمید رضا صارمی؛ حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر


16. -تحلیل فضایی تسهیلات و خدمات گردشگری با تاکید بر برنامه ریزی فضایی مورد پژوهی: محور گردشگری زنجان- طارم-ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان


17. آینده پژوهی تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علی صفاری راد؛ احسان علیپوری


18. تبیین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ مهدی فخربین سبحانی


19. تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ بهمن رمضانی


20. بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

خدیجه بوزر جمهری؛ فهیمه جعفری؛ علیرضا معینی


21. تبیین نقش اجتماعی -فرهنگی گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


22. نقش محیط و معیشت در شکل گیری خانه های بومی منطقه تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

محمد محمدزاده دوگاهه؛ حسین سلطان زاده؛ جواد شکاری نیری؛ تیمور آمار


23. بررسی وضعیت زیست محیطی گردشگری شهری با استفاده از روش جای پای اکولوژیک (مورد مطالعه : شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


24. نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

حمید رخساری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ حسین حاتمی نژاد


25. بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

خدیجه بوزر جمهری؛ علی واعظ طبسی


26. تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

الهام زارع؛ آرش ثقفی اصل؛ مهسا فریدی ثانی


27. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر سرعین با استفاده از مدل Meta SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

منصور رحمتی


28. تحلیل ارتباط کیفیت زندگی شهری و عامل طبقه اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی: مناطق 1، 6 و 20 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

بهروز محمدی کزج؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبداله زاده طرف؛ داریوش ستارزاده


29. بررسی تحلیلی معماری بومی در راستای ارائه شاخص های زیست پذیری (محدوده مورد مطالعه: شهر املش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

هما ایرانی بهبهانی؛ مژگان خاکپور؛ علیرضا پاداشی املشی؛ علیرضا بندرآباد


30. ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

موسی کمان رودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ فرهاد آگاه؛ آزیتا مومنی بیدزرد؛ فاطمه شفیعی


31. ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

وحید ریاحی؛ سمیه عزیزی


32. تحلیلی بر نقش فضاهای نیمه باز در معماری بومی مسکونی شهر رشت جهت بهره گیری از تهویه ی طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

شادی ضیائی؛ مهناز محمودی زرندی


33. نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

مریم پورآقاسی؛ آزیتا رجبی؛ رقیه ودایع خیری؛ علی اصغر رضوانی


34. تحلیل فضایی کیفیت زندگی در نقاط روستایی با تاکید بر بعد نهادی ( مطالعه موردی : روستاهای شهرستان لاهیجان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

محمد امیری میکال؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی


35. رتبه‌بندی شاخص‌های تعیین محدوده بافت‌های ناکارآمد میانی شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

محمد صفری؛ محمود محمدی؛ امیرحسین شبانی؛ زهرا فنایی


36. بررسی اولویت های اجرایی در ارتقاء کیفیت زندگی کلانشهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

شهرام فهیمی؛ نادر زالی؛ میرسعید موسوی


37. تاثیر هویت مکانی بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری کلانشهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

علیرضا معینی؛ علی اکبر عنابستانی


38. ارائه راهکارهای سازماندهی فضا در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرهای استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

احمد قدیمی؛ حسین نظم فر؛ نادر زالی؛ محمدتقی معصومی


39. شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر خلاقیت شهری با رویکرد سناریونویسی (موردپژوهی: کلانشهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

معصومه میرغروی؛ رسول صمدزاده؛ محمدتقی معصومی


40. ارزیابی اثرات محیطی خانه‌های دوم گردشگری(مطالعه موردی: دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

فضیله دادورخانی؛ حبیب محمودی چناری؛ سمیه سادات موسوی


41. ارزیابی اثرات سیاست‌های مقاوم‌سازی بر الگوهای مسکن و هویت روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

جواد همتی لوحه سرا؛ حجت الله رشیدکلویر؛ نصرالله مولائی هشجین؛ حسن اکبری


42. شناسایی عوامل کلیدی توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی؛ مطالعه موردی: شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

صادق صیدبیگی؛ پری مو سی پور میاندهی؛ شهرام ملانیا جلودار؛ مریم مالمیر


44. تحلیل نابرابری‌های مکانی با رویکرد عدالت فضایی درشهرها با استفاده از تکنیک-های تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه:27 شهر استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

ایوب بدراق نژاد؛ هدیه عادلی


45. تنوع بخشی مشاغل و چالش‌های آن در توسعه پایدار روستائی از دیدگاه کارشناسان(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

محمدصادق اللهیاری؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی؛ حبیب اله رضادوست


46. تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای ناحیه ساحلی غرب استان گیلان با استفاده از شاخص توسعه روستایی (RDI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

معصومه حسن زاده دوگوری؛ صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


47. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستا- شهر بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

روح اله کریمیان حسین آباد؛ آیت اله کرمی؛ علی شمس الدینی


48. ارزیابی شاخص‌های عینی کیفیت زندگی در روستاهای هدف گردشگری تاریخی- فرهنگی شهرستان مرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

آیت اله کرمی؛ ندا علی یاری


49. نگرش روستاییان نسبت به تغییر پذیری اقلیم و و راهکارهای سازگاری با آن (مورد: روستائیان هیرمند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

محسن حمیدیان پور؛ حبیب الله سارانی؛ سیدهادی طیب نیا


50. تحلیل شرایط اقلیمی در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر بندر چابهار، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

آزاده اربابی سبزواری


51. بررسی نقش بافت ها با ارزش روستایی در توسعه گردشگری روستاهای دهستان سمام شهرستان املش در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

مهرناز فدایی؛ حسین سلیمانی؛ امیر گندمکار؛ سید رامین غفاری


52. تحلیل فضایی سطح برخورداری نواحی روستایی با رویکرد عدالت توزیعی مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

موسی کمانرودی؛ طاهر پریزادی؛ حجت میرزازاده


53. طراحی مسکن اجتماعی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

مریم صادق ابرکوهی؛ آویده طلایی؛ محمد های کابلی


54. نقش مؤلفه های اقتصاد سیاسی در سازمانیابی فضایی کلانشهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

حسین مهرثابت؛ اسماعیل علی اکبری؛ طوبی امیرعضدی؛ احمد پوراحمد؛ حمیدرضا جودکی


55. تبیین پرابلماتیک شهر بر مبنای برنامهریزی محلّه ای مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

حسین شکری پور دیزج؛ عیسی پیری؛ علیرضا محمدی


56. تحلیل زیست‌پذیری شهری در کلان شهر اصفهان با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ احمد خادم الحسینی


57. تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی،مطالعه موردی : دهستان قره پشتلو بالا، شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

مهدی چراغی؛ معصومه محمدلو


58. ارزیابی اثر بخشی برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی (مورد مطالعه: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

صالح پویان؛ علی توکلان؛ بهمن کارگر


59. امکان سنجی بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

حسن پارسی پور


60. تحلیل نقش سیاست‌های گردشگری در افزایش روحیه و انگیزه کارآفرینی در روستاهای شهرستان رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

محمد کاظم حلاجی ثانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


61. تحلیل عملکرد زیست محیطی کلانشهر تهران براساس شاخص های رویکرد شهر سبز (مطالعه موردی: مناطق مرکزی و جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

مهدی جیرودی؛ رحیم سرور؛ مهرداد نوابخش


62. روش تلفیقی برای تدوین و انتخاب راهبردهای توسعه مسکن گروه های کم درآمد (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرضا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400

رحیم جافری؛ میرنجف موسوی؛ علی مصیب زاده


63. تحلیلی بر نقش کارکردی شهرهای کوچک در برخورداری از ابعاد پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: اسپکه و بنت در شهرستان نیکشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمدکریم رییسی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


64. طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی


65. تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر پره سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

شهرام شهابی؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمد طالقانی


66. تبیین اثرات محیط طبیعی در تنوع فعالیت های اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب بندر انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار؛ پرویز رضایی


67. سنجش پراکنده رویی شهری در پویش فضایی شهررشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

رقیه حیدری؛ اسماعیل علی اکبری؛ احمد پوراحمد