دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تببین نقش مشارکت در مدیریت روستایی با رویکرد حکمروایی خوب در روستاهای شهرستان صومعه سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

ناصر مسرورنژاد؛ نصراله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان؛ محمد باسط قریشی


2. تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحولات جمعیتی نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدباسط قریشی؛ بهمن رمضانی


4. بررسی رابطه سیاست‌های کمیته امداد امام (ره) و شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

علیرضا محمدی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین


5. تحلیل الگوی توسعه پیاده‌ راه در بخش مرکزی شهر رشت با تاکید بر رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

سعید زنگنه شهرکی؛ بابک شکوهی راد؛ احمد پوراحمد؛ سید عباس رجایی


6. تحلیلی بر نارسایی نظام سیاست گذاری برنامه ریزی روستایی باتاکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


7. تحلیل ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری با رویکرد گردشگری بومی و پایدار(مورد مطالعه: شهر شوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ محسن احدنژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


8. تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

حسن محمدپور چابکی؛ رضا حسن پور


9. تحلیل نقش اعیان‌سازی بافت فرسوده شهری بر تحولات هویتی ساکنان محلات قدیمی با رویکرد آینده پژوهی (موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سجاد خانمرادی؛ مریم معینی فر؛ وحید بیگدلی راد


10. فضاهای مفصل ، نگاه ی دیگرگون به رفتارهای جنسیتی فضا با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی : فضای شهری پیرامون بقاع متبرکه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حمید رضا صارمی؛ حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر


11. تحلیلی بر اولویت بندی شاخص‌های مسکن (نمونه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مهناز حسینی سیاه گلی؛ سعید ملکی؛ محمدرئوف حیدری فر؛ اسماعیل سلیمانی راد


12. -تحلیل فضایی تسهیلات و خدمات گردشگری با تاکید بر برنامه ریزی فضایی مورد پژوهی: محور گردشگری زنجان- طارم-ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان


13. آینده پژوهی تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علی صفاری راد؛ احسان علیپوری


14. بررسی وضعیت زیست محیطی گردشگری شهری با استفاده از روش جای پای اکولوژیک (مورد مطالعه : شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


15. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر سرعین با استفاده از مدل Meta SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

منصور رحمتی


16. تحلیل ارتباط کیفیت زندگی شهری و عامل طبقه اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی: مناطق 1، 6 و 20 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

بهروز محمدی کزج؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبداله زاده طرف؛ داریوش ستارزاده


17. رتبه‌بندی شاخص‌های تعیین محدوده بافت‌های ناکارآمد میانی شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

محمد صفری؛ محمود محمدی؛ امیرحسین شبانی؛ زهرا فنایی


18. ارزیابی اثرات سیاست‌های مقاوم‌سازی بر الگوهای مسکن و هویت روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

جواد همتی لوحه سرا؛ حجت الله رشیدکلویر؛ نصرالله مولائی هشجین؛ حسن اکبری


19. تحلیل نابرابری‌های مکانی با رویکرد عدالت فضایی درشهرها با استفاده از تکنیک-های تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه:27 شهر استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

ایوب بدراق نژاد؛ هدیه عادلی


20. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستا- شهر بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

روح اله کریمیان حسین آباد؛ آیت اله کرمی؛ علی شمس الدینی


21. تحلیل فضایی سطح برخورداری نواحی روستایی با رویکرد عدالت توزیعی مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

موسی کمانرودی؛ طاهر پریزادی؛ حجت میرزازاده


22. طراحی مسکن اجتماعی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

مریم صادق ابرکوهی؛ آویده طلایی؛ محمد های کابلی


23. تبیین پرابلماتیک شهر بر مبنای برنامهریزی محلّه ای مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

حسین شکری پور دیزج؛ عیسی پیری؛ علیرضا محمدی


24. تحلیل زیست‌پذیری شهری در کلان شهر اصفهان با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ احمد خادم الحسینی


25. تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی،مطالعه موردی : دهستان قره پشتلو بالا، شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

مهدی چراغی؛ معصومه محمدلو


26. ارزیابی اثر بخشی برنامه‌های بازآفرینی شهری پایدار بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی (مورد مطالعه: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

صالح پویان؛ علی توکلان؛ بهمن کارگر


27. تحلیل عملکرد زیست محیطی کلانشهر تهران براساس شاخص های رویکرد شهر سبز (مطالعه موردی: مناطق مرکزی و جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

مهدی جیرودی؛ رحیم سرور؛ مهرداد نوابخش


28. روش تلفیقی برای تدوین و انتخاب راهبردهای توسعه مسکن گروه های کم درآمد (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرضا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

رحیم جافری؛ میرنجف موسوی؛ علی مصیب زاده


29. تحلیلی بر نقش کارکردی شهرهای کوچک در برخورداری از ابعاد پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: اسپکه و بنت در شهرستان نیکشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمدکریم رییسی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


30. تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر پره سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

شهرام شهابی؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمد طالقانی


31. سنجش پراکنده رویی شهری در پویش فضایی شهررشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

رقیه حیدری؛ اسماعیل علی اکبری؛ احمد پوراحمد


32. تحلیل ساختاری پیشرانهای موثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

الناز بهزادپور؛ محمدرضا فرزاد بهتاش؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


33. تحلیل اثرگذاری تغییرات سبک زندگی بر الگوی مسکن روستایی مورد مطالعه: روستای کندوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

سهیلا باختر؛ الناز ابی زاده


34. شناخت تحولات سازمان فضایی ناحیه روستایی زبرخان طی بازه زمانی 23 ساله (1375-1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

نسیبه حسینی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور


35. تحلیل عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصدهای گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای هدف گردشگری قلات در شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

علی رحیمی؛ محمد رضا رضوانی؛ محمدامین خراسانی


36. ارزیابی و پیش بینی تغییرات فضایی و روند رشد شهری با استفاده ازسنجش از دور (مطالعه موردی: شهر قروه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ پیمان کریمی سلطانی؛ مهتاب سنگین آبادی


37. بررسی نقش طرح صدور سند بر ارتقای زیست‌پذیری سکونت‌گاه‌های روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان زبرخان شهرستان نیشابور)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

طاهره صادقلو؛ ریحانه سعادتی؛ فاطمه اکبری


38. بررسی و آسیب شناسی نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

محمد نصیری لاکه؛ نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان


39. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مراکزو فضاهای تفریحی و ورزشی شهری (مطالعه موردی :کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

پیام محمدپناهی سلسله؛ مظفر یکتایار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مژگان خدامرادپور


40. ارزیابی عملکرد کنشگران شهری در توسعه اعیان سازی بافت فرسوده شهری با مدل چندموضوع-چندبازیگر(موردی: بافت فرسوده شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

محمد تقی حیدری؛ سجاد خانمرادی؛ مریم رحمانی


41. تحلیل اثر بخشی نقش زنان در ابعاد مختلف امنیت پایدار در جامعه روستایی مطالعه موردی: روستای 24 هزار نفری باغ معروف تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

سکینه دهقان؛ علی اکبر تقیلو؛ رشید سعید آیبادی


42. تحلیل و ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهش: شاهین‌دژ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده


43. سنجش متغیرهای موثر در گسترش شهر و شبیه سازی توسعه کالبدی شهر همدان با بهره گیری از مدل تلفیقی اتوماسیون سلولی، رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

سعید حاجی بابایی؛ کرامت اله زیاری؛ کیانوش ذاکرحقیقی


44. تحلیل مکانی پراکنده رویی شهری و اثرات آن بر برابری دسترسی به بیمارستان ها در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

طاهره قائمی راد؛ عباس علیمحمدی


45. تبیین نقش مولفه های هویت بخش در پایداری محله های بافت قدیم و جدید مناطق 3 و 7 شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

مهری اذانی؛ مهدی مومنی؛ حمید صابری؛ رویا تیموری


46. تبیین برهم کنش مشخصات کالبدی ساختمان‌های بلندمرتبه بر پراکنش ذرات آلاینده باتوجه به جریان هوای‌طبیعی (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

تیناسادات صدرالغروی؛ مهناز محمودی زرندی؛ فاطمه مهدیزاده سراج،


47. نقش نگرش مثبت شهروندی بر کاهش جرایم و رتبه بندی و سطح بندی آن در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی


48. تحلیل شاخص‌های شهر هوشمند در شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

محمداکرم جمشیدزهی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


49. تحلیل عوامل زمینه‌ساز کارآمدی در مدیریت زمین شهری بر پایه الگوی حکمروائی یکپارچه زمین شهری بازیگران(مطالعه موردی: ایران و شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

علی وزیری نصیرآباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ آرش بغدادی


50. تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی با تأکید خشکسالی و سنجش ظرفیت سازگاری (مطالعه موردی :سکونتگاههای روستایی، شهرستان رزن، استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

فاطمه احمدی؛ مرتضی اسماعیل نژاد؛ محمود فال سلیمان


51. تدوین راهبردهای شهرهای هوشمند در ایران (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

الهام شکری غفاربی؛ علیرضا سلیمانی؛ بختیار عزت پناه


52. تبیین الگوی بهینه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در فرآیند نیل به توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش موران شهرستان گرمی استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

حسین سلیمانی؛ علیرضا حسن پور؛ امیر گندمکار؛ سید رامین غفاری


53. تحلیل شاخص های اثرگذار رسانه ملی از دیدگاه ساکنان نواحی روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

محمدباقر باقرزاده؛ صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


54. شناسایی عوامل مؤثر برتوسعه فضایی شهر درچارچوب الگوی رشد هوشمند با رویکرد آینده پژوهی ( مطالعه موردی : شهر رشت )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

صادق کاظم خواه حسن کیاده؛ مصطفی قدمی؛ جلال عظیمی آملی؛ غلامرضا جانبازقبادی


55. تأملی در معناباختگی خانه های نوظهور روستایی با تأکید بر وجوه فضایی- عملکردی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

افشین بهمنی؛ حامد قادرمرزی؛ لیلا مفاخری


56. تبیین مدل طراحی ساختمانهای مسکونی در اقلیم سرد کوهستانی از بعد کالبدی- هویتی (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

جلال نخعی؛ رقیه مهمانی؛ مهرداد جلال نژاد


57. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مناطق پنجگانه شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

حسین علی قنبری؛ شهاب نوبخت حقیقی


58. بررسی پیامدهای اقتصادی _ اجتماعی اسکان عشایر (مطالعه موردی: سایت گدارپی شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

مرجان واحدی؛ ایوب محمودی مستعلی


59. تحلیل روند تغییرات مالکیت سکونتگاههای روستایی و پیامدهای کالبدی-فضایی آن 1377-1397 (مطالعه موردی: بخش خمام شهرستان رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

علی رحمانی چوکامی؛ تیمور آمار؛ پورررمضان عیسی


60. تحلیل موانع اقتصادی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد ساختاری و نهادی (مطالعه موردی: دهستان زوارم، شهرستان شیروان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

سیده پروین حسینی؛ حسین فراهانی


61. تحلیل اثرات سرمایه‌ اجتماعی بر حکمروایی مطلوب روستایی، مطالعه موردی: دهستان دراک، شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

سهیلا محمدی؛ منیژه احمدی؛ عبدالحسن طرفی علیوی


62. مدلسازی تخصیص کاربری‌های شهری برمبنای تحلیل تناسب زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان


63. بررسی وضعیت شاخص های تاب آوری کالبدی در شهر ساری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

پریسا حمیدی؛ صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور


64. واکاوی مؤلفه‌های شکوفایی شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

سعید زنگنه شهرکی؛ نوشا همقدم


65. بررسی عوامل اثرگذار بر کارکردهای اجتماعی پارک‏های شهری مطالعه پارک‏های جوان و مادر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

مهدی عباس زاده سورمی؛ وحید پورامن هیر


66. سنجش پایداری توسعه در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ رضا طالبی فرد


67. سنجش کیفیت محیط شهری بر مبنای رضایتمندی سکونتی (مطالعه موردی: شهر نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

رسول حیدری سورشجانی؛ کامران دولتیاریان؛ محسن شاطریان


68. واکاوی چالش تفاوت های جنسیتی و حق بر شهر (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

فهیمه شکوه فر؛ زهره داودپور؛ وحید بیگدلی راد


69. برنامه ریزی راهبردی مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

شهرام امیرانتخابی؛ مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ مسلم ضرغام فرد


70. توسعه پایدار زیست محیطی با رویکرد برنامه ریزی راهبردی (مورد پژوهی : شهرکاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

ابوذر وفایی


71. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای محیطی موثر در کیفیت سکونتگاههای غیررسمی با استفاده از روش دلفی و تکنیک شانون (نمونه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

شیرین شاهیده؛ محمد هادی کابلی؛ فریبرز دولت آبادی؛ وحید شالی امینی


72. تحلیل فضایی کیفیت زندگی روستاهای شهرستان لاهیجان با تاکید بر بعد نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-170 فروردین 781

محمد امیری میکال؛ عیسی پور رمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی


73. نقش پیوندهای روستا شهری بر توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ( مطالعه موردی روستاهای پیرامونی شهر رشت )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

سید محمود رهسپار میعادی؛ سید علی پورفیکویی؛ تیمور آمار؛ اکبر معتمدی مهر


74. تحلیل کارکردهای شهری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رودبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

منوچهر نصیری مقدم؛ تیمور آمار؛ پرویز رضائی


75. ارزیابی عوامل کالبدی مؤثر بر رضایتمندی جانبازان جسمی - حرکتی از معماری مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

سید علی فخری؛ توحید حاتمی خانقاهی؛ یوسف جهان زمین؛ مهرداد ابراهیمیان


76. تبیین روابط علی- معلولی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های هویت مکانی با استفاده از مدل ترکیبی DANP (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

محمد سعید ایزدی؛ مانا طاهری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


77. ارزیابی و رتبه بندی کیفیت محیطی جاذبه های گردشگری مورد پژوهی: مناطق 5 گانه شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

علیرضا محمدی؛ محمدجواد عباسی؛ آذر نوری


78. سنجش و تحلیل میزان آسیب پذیری بافت های شهری از منظر پدافند غیر عامل با تاکید بر الگوی پراکنش کاربری های حیاتی (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مصطفی میرآبادی؛ صادق بشارتی فر


79. پهنه بندی خطر وقوع سیل در شهرستان فریمان با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

ساناز سعیدی؛ مهدی آسیایی


80. تحلیل جغرافیایی توسعه روستایی در شهرستان شفت با تاکید بر توپوگرافی و شیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


81. سطح بندی روستاها بر اساس شاخص های زیست پذیری (مطالعه موردی: سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

نسرین نیکدل؛ رفعت شهماری اردجانی؛ صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری


82. تبیین اثرات گردشگری رویداد محور بر دگردیسی کارکردی نوزاد شهرها در ایران (مطالعه موردی: گردشگری ایینی شهر ارمغانخانه زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمد رسولی؛ محمد تقی حیدری؛ شراره سعید پور؛ پروین رحمتی


83. تحلیل کالبدی فضای باز گونه های پلان مسکونی بافت تاریخی محله شعربافان لاهیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملکجهان


84. تحلیل کار آفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

فهیمه زحمتکش؛ تیمور آمار


85. عوامل موثر بر مشارکت اعضای شرکت های تعاونی روستایی در استان تهران (مطالعه موردی: تعاونی های شهرستان شهریار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

سعید زرگرانی؛ وحید ریاحی؛ حسن افراخته


86. شناسایی عوامل موثر بر الگوی توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ماسال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

افشین عسکری زادماسوله؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی گورابی


87. تبیین نقش اجتماعی -فرهنگی گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


88. تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای ناحیه ساحلی غرب استان گیلان با استفاده از شاخص توسعه روستایی (RDI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

معصومه حسن زاده دوگوری؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری؛ صدیقه حسنی مهر


89. تحلیل نقش سیاست‌های گردشگری در افزایش روحیه و انگیزه کارآفرینی در روستاهای شهرستان رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

محمد کاظم حلاجی ثانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


90. واکاوی عوامل موثر بر پایداری مدیریت توسعه‌ی روستایی با تأکید بر عملکرد دهیاران(مطالعه‌ی موردی: دهیاری‌های بخش شاندرمن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

لیلا صیاد بیدهندی؛ یاسر قلی پور؛ محمد اسکندری


91. تحلیل مؤلفه‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر خطر وقوع زلزله (مطالعه‌ی موردی: شهرستان ایجرود، استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

حسین فراهانی؛ فریبا عباسی


92. تحلیل محرک‌های پراکنده‌رویی شهری (مورد مطالعه: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمود آروین؛ احمد پوراحمد


93. ارزیابی تغییرات ساختار اکولوژیک شهر بهشهر به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود پیوستگی منظر و ارتقای تاب آوری زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

ابراهیم زاهدی کلاکی؛ صدالدین متولی؛ حسن محمود زاده؛ غلامرضا جانبازقبادی


94. بازاندیشی در مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با شهرسازی عدالت‌محور مورد پژوهی: تحلیل تطبیقی محلات هفت‌آسیاب و شیشه‌گرخانه شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

علی صمدی؛ قادر احمدی؛ میثم ساکت حسنلوئی


95. ارزیابی توان‌‌های مدیریتی شهر تهران در راستای برنامه ریزی راهبردی توسعه فضای سبز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

سیده هدی جزایری؛ علیرضا پورسعید؛ مریم امیدی نجف آبادی


96. جغرافیای تاریخیِ شهرهای گیلان از منظرِ گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

محمدتقی رهنمایی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ سید علی حسینی؛ بهناز پورخداداد


97. ارائه مدل بازاریابی گردشگری روستایی با رویکرد کیفی تحلیل تم (مطالعه موردی: شهرستان رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

عماد صفری سیاهکلرودی؛ ابراهیم عباسی؛ محمد علی نسیمی؛ پرویز سعیدی


98. تحلیل اثرات طرح های توسعه شهری در تحولات ساختاری-کارکردی فضای شهری(موردی: منطقه 3 شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

جلیل خطیبی؛ رحیم سرور؛ بختیار عزت پناه


99. بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان رودسر استان گیلان در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

زهرا فروتن؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


100. تأثیر تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلان‌شهر مشهد بر کیفیت زندگی روستاییان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمداله سجاسی قیداری


101. مکان یابی فروشگاه های هایپرمارکت با تاکید برشاخص های فضایی ومکانی (مطالعه موردی: کلانشهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

عباس شهنوازی؛ وحیدرضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ کامبیز شاهرودی


102. بررسی سطح برخورداری شهرستان‌های استان گلستان از شاخص‌های مسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

محمدرضا سلیمی سبحان


103. نقش اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد سیاست گذاری فرهنگی (مطالعه موردی: منطقه14 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

تحسین ربیعی نژاد؛ عباس ارغان؛ زینب کرکه آبادی


104. بررسی معیارهای موفقیت پارک های موضوعی در ایران (مطالعه موردی ، احداث پارک بستنی در منطقه 11 شهرداری اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

علی اکبر سالاری پور؛ ذبیح اله بهشتی زاده؛ جواد موسوی


105. بسوی موازنه توزیع قدرت کنشگران تولید فضای شهری- تدوین نظریه ی PIUS (مدل مشارکت مردم –فضا- دولت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

نیّر فارابی اصل؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا خطیبی


106. نقش صنایع دستی در پایداری معیشتی خانوارهای روستایی، مطالعه موردی: استان کردستان-بخش اورامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

فرزاد ویسی؛ سعدی محمدی؛ مژده عظیمی


107. اثر سنجی قابلیتهای کالبدی-فضایی مکان توانبخشی در تامین نیازهای شهروندان ناتوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

فاطمه حسین زاده؛ امیررضا کریمی آذری؛ حسین صفری


108. توسعه پایدار شهری با تاکید بر آمایش سرزمین (مطالعه مورد: شهرهای منطقه سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

حبیب اله حاجی حسینی؛ غلامرضا میری؛ محمود رضا انوری


109. بررسی و اولویت‌بندی مناطق گردشگری شهر لاهیجان به لحاظ شاخص‌های گردشگری پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

رحیم پرمایه؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر؛ آمنه حقزاد


110. تحلیل ارتباط بین فضای سبز شهری و آلودگی هوا با تأکید بر بوم‌گرایی شهری (موردپژوهی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

مریم قربان پور؛ سعید صداقت نیا؛ نادر زالی


111. ارائه راهکارهای سازماندهی فضا در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرهای استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

احمد قدیمی؛ حسین نظم فر؛ نادر زالی؛ محمدتقی معصومی


112. نقش مدیریت شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محدوده اطراف بازار مرکزی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

پریسا خوش پسند؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ صدیقه حسنی مهر


115. تحلیل فضایی مکانیابی اسکان موقت در شهر اصفهان با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

سید محمدرضا شریفی؛ احمد خادم الحسینی؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ امیر گندمکار؛ مهدی مدیری خلیل ابادی


116. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی وCellular Automata در مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر بوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

مرضیه موغلی


117. ارزیابی تأثیر مؤلفه نفوذپذیری بر ارتقای کیفیت در فضاهای باز عمومی با روش چیدمان فضا (Space Syntax) (نمونه مطالعاتی: محله باقرآباد شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

حانیه حسنی پور؛ علی کاظمی؛ آرش ثقفی


118. شناسایی نیروهای پیشران اثرگذار بر تحقق زیست پذیری شهری مورد پژوهش : بخش مرکزی شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

فروغ خزاعی نژاد