تحلیل موانع و مشکلات مدیریتی- سیاستی پیش روی صنعت چای در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت،گروه مدیریت کشاورزی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

به منظور بررسی و شناسایی مهمترین مسائل و مشکلات سیاستی - مدیریتی پیش­روی صنعت چای در استان گیلان مطالعه­ای در سال 1389 صورت گرفت. در این راستا از روش دلفی استفاده شد که در پژوهش حاضر تعداد اعضاء شرکت کننده جمعاً 54 نفر (کشاورزان 15 نفر، کارخانه­داران 12 نفر، بازرگانان 11 نفر و کارشناسان 16 نفر) انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مسائل سیاستی- مدیریتی همچون وجود مافیای قدرت و ثروت درامر واردات بی­رویه چای قاچاق، انباشت چای­های سنواتی، عدم نظارت دقیق دولت در امر تولید و بازرگانی چای، عدم اتخاذ راهبرد پایدار و بلند مدت و اتخاذ  سیاست­های بی­ثبات، مقطعی و کوتاه مدت برای محصول چای، نبود مدیریت و برنامه­ریزی صحیح در تولید، صنعت و بازرگانی چای، عدم نگاه سیستمی دولت به صنعت چای، برخورد انفعالی با مسائل و مشکلات چای، دخالت غیراصولی صاحبان قدرت درپست­های دولتی و فشار آنها در امر خرید برگ سبز چای، ضعف بخش آموزش، ترویج در صنعت چای کشور و بی­توجهی دولت در امر به­زراعی و به­نژادی باغات چای و رهاسازی باغات چای بدلیل سیاست­گذاری­های نادرست بعد از طرح اصلاح ساختار چای از موارد بسیار مهمی بودند که عدم توفیق صنعت چای را به همراه داشتند.

کلیدواژه‌ها