برنامه‎ریزی و طراحی پایگاه داده‎‎‎های اقتصادی - اجتماعی در GIS (مطالعه موردی: استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، گروه جغرافیا، شهر ری، ایران

چکیده

از قابلیت‎های یک پایگاه اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات و قابلیت دستیابی به داده‎های مختلف آن بر حسب نیاز می‎باشد. در طراحی پایگاه اطلاعات در محیط GIS بر اساس تحلیل نیازهای انجام شده، ساختار داده­‎ها باید ‎به گونه‎ای طراحی گردد که ارتباط‎های منطقی بین داده‎ها‎ حفظ شده و بر اساس آن بتوان سیستم مدیریت داده‎‎‎های موجود را پیاده سازی نمود. با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی درتکمیل داده‎‎‎های بانک اطلاعاتی باید الگوریتم مدیریت داده‎ها‎ با قابلیت بازیابی و دسترسی به رکوردها و لایه‎‎‎های اطلاعاتی سایر منابع اطلاعاتی بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد نیاز کاربر، طراحی و در محیط نرم‎افزاری بستر GIS انتخاب و پیاده‎سازی گردد. پایگاه داده‎‎‎های اقتصادی-اجتماعی استان اردبیل در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) طراحی و داده‎‎‎های آن بصورت مدل بُرداری (رقومی یا وکتوری) و مدل رستری (تصویری یا سلولی) در قالب پایگاه داده نرم‎افزار ArcGIS نسخه 9.3 ذخیره شده است.
 داده‎‎‎های وکتوری استان شامل داده‎‎‎های مکانی و توصیفی‎‎‎ می‎باشد که داده‎‎‎های مکانی استان شامل لایه‎‎‎های تقسیمات کشوری، لایه‎‎‎های مراکز واحد‎‎‎های سیاسی، لایه مرزهای بین‎المللی استان با کشور جمهوری آذربایجان، لایه آبراهه‎ها‎ و رودهای استان، لایه منحنی‎‎‎های میزان و نقاط ارتفاعی، لایه جاده‎ها، لایه دریاچه‎‎‎های داخلی، لایه شهرهای استان و لایه‎‎‎های تصویری از قبیل تصویر مدل رقومی ارتفاع زمین، تصویر ماهواره‎‎ای ‎استان و نقشه‎‎‎های اسکن شده استان‎‎‎ می‎باشد. بدین ترتیب حجم عظیمی از داده‎‎‎های مکانی استان بعد از تبدیل به مدل بُرداری در قالب پایگاه داده‎‎‎های جغرافیایی (GDB) وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی گردیده‎اند. با توجه به انواع داده‎‎‎های ذخیره شده در سیستم، انجام تحلیل‎‎‎های مختلف مکانی و توصیفی و گزارش‎گیری‎‎‎های متنوع از پایگاه داده‎ها‎ فراهم گردیده که استفاده از آنها در برنامه‎ریزی‎‎‎ها لازم و کمک به تصمیم‎گیران امور مربوطه امکان‎پذیر‎‎‎ می‎باشد که در مقاله حاضر به برخی از آنها اشاره خواهد شد.   

کلیدواژه‌ها