شناخت پتانسیل‌های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) دهستان چوبرشفت با استفاده از شاخص بیکر و دمای مؤثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم

چکیده

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می­تواند به برنامه­ریزی اکوتوریستی جاذبه­های طبیعی کمک نماید تا مناطق جاذب محیطی در برابر آلودگی زیست محیطی ناشی از هجوم و تجاوز انسانی مصون و برای  استفاده گذران اوقات فراغت و... حفظ شود. دهستان چوبر یکی از    دهستان­های شهرستان شفت می­باشد که در جذب گردشگر و افزایش در آمد اقتصادی مردم محلی دارای اهمیت و توان بالایی است. هدف این تحقیق، شناخت توان آسایش زیست اقلیمی، ‌جهت استفاده از طبیعت در طول   ماه­های سال است که با هدف افزایش جذب گردشگر انجام شده است.
در این تحقیق از روش بیکر و نیز روش دمای مؤثر در یک دوره آماری 15 ساله (1386-1371) برای شناخت  ماه­های آسایش زیست اقلیمی در طول ماه­های سال(هم روز و هم شب) انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که در نواحی مرتفع این دهستان با شاخص بیکر در روز: ماه­های  فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور، مهر و آبان و در شب: ماه­های  خرداد، تیر، مرداد و شهریور در محدوده آسایش زیست اقلیمی قرار دارند. با شاخص دمای مؤثر، در روز: ماه­های خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای آسایش می­باشند. اما در نواحی پست کم ارتفاع این دهستان، با شاخص بیکر در روز: ماه­های فروردین، اردیبهشت، آبان و آذر و در شب : ماه­های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه دارای شرایط آسایشی می­باشند. همچنین با شاخص دمای مؤثر در روز: ماه­های  اردیبهشت و آبان و در شب: ماه­های تیر، مرداد و شهریور در محدوده مطلوب زیست اقلیمی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها