چشم انداز مدیریت کلان‌شهرها در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشته جغرافیای سیاسی

چکیده

روند افزایش جمعیت شهرنشین و تأثیر آن بر افزایش تعداد کلان‌شهرها یکی از بحث‌های مهم علم جغرافیاست که پی‌آمدهای آن حاکمیت کشورها را با چالش مواجه ساخته است؛ چراکه، برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و معضلات ناشی از مسایل زیست‌محیطی، اجتماعی و بزهکاری برای هر حکومتی کار ساده‌ای نیست. در کشور ایران نیز، به دنبال رشد شتابان شهرنشینی و بروز مسایل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کلان­شهرها، چالش­های حاکمیتی نظیر بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است. با توجه به این موضوع، سؤال تحقیق حاضر این است که: چشم‌انداز کلان‌شهرها چگونه است و
پی­آمدهای آن بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با این فرض که تعداد کلان­شهرها افزایش می­یابد و این فرآیند تحولاتی در زمینه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... حاکمیت ایران ایجاد می­کند به بررسی تفاوت کلان­شهرها و جهان­شهرها پرداخته و نیز تشریح و تبیین کارکردهای کلان­شهرها و جهان­شهرها هدف اصلی مقاله حاضر بوده و در یافته­های تحقیق به طور کلی، کلان­شهرهای ایران از دید ژئوپلیتیکی تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها