بررسی علل بروز سیل در محدوده شرق استان گلستان ( مطالعه موردی حوضه مادرسو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

طبیعت در طول تاریخ، چهره خشن خود را با پدیده­هائی  چون سیل به انسان‌ها نشان داده است و تا چند دهه پیش در مقابل بلایای طبیعی به‌شدت ناتوان و درمانده بود و از گذشته­های دور به این می­اندیشد که به‌طور مسالمت­آمیزی در کنار آن به زندگی ادامه دهد، ولی متأسفانه وقوع چنین بلایای طبیعی کاملاً ناگهانی بوده و بسیاری از انسان‌های بی‌گناه را به کام مرگ می­کشانید. رودخانه به‌عنوان پویاترین سیستم طبیعی محسوب می­گردد اما در عین حال هرگونه اختلال در روند طبیعى آن باعث می‌شود که این سیستم در مقابل تاثیرات و تغییرات ناشى از عملکردهای انسانی عکس‌العمل‌هاى منفى نشان دهد و در نهایت علاوه بر خسارات مالى حتى خسارات جانى نیز برجاى گذارد. در این تحقیق پس از جمع‌آورى داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن نقش عوامل مؤثر در فرسایش و سیل در حوضه مادرسو مورد بررسى قرار گرفته است که نتایج نشان می‌دهد در حوضه مادرسو برخی عوامل از جمله زمین‌شناسی و خاک، خشکسالی، تغییرکاربری اراضی، تخریب پوشش گیاهی، بهره­برداری از بستر، شدت بارش‌ها و... در بروز سیلاب نقش اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها