بررسی معیارهای شهر سبز و انطباق آن با شهر بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

2 کارشناس جغرافیای شهری

چکیده

مصرف سوخت و انرژی امروز یکی از مهم‌ترین قضایایی است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است محدودیت منابع سوختی از یک‌سو و استفاده بیش از حد متعارف سوخت‌های فسیلی که باعث تغییراتی در محیط زیست شده از جمله گرم شدن هوا و آب شدن یخ‌های قطبی و بروز مشکلات عدیده برای ساکنین کره زمین از دیگر سو اهمیت پرداختن به این موضوع را بیش از پیش نموده است.
بسیاری از ممالک به‌ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی به دنبال بهره‌گیری از انرژی طبیعی خورشید و باد هستند یعنی انطباق معماری با شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، گرچه در کشور ما از دیرباز این مسئله مورد توجه بوده و وجود بادگیرها و سایه‌بان‌ها و بهارخواب در ساختمان‌های قدیمی گویای این مطلب است اما متأسفانه در چند دهه اخیر به دلیل تقلید از معماری‌های غربی و استفاده از مصالح ساختمانی بدون درنظرگرفتن سازگاری یا عدم سازگاری آن با محیط موجب فراموشی این میراث گرانبها شده و در اغلب شهرها شاهد عدم انطباق معماری و مصالح ساختمانی با شرایط اقلیمی هستیم که این امر موجب هدر رفت میزان زیادی انرژی و به تبع آن آلودگی‌های زیست محیطی نیز گردیده است.
باشد تا با مطالعه و ارائه راه حل‌های علمی و منطقی با بهره‌گیری از انرژی طبیعی در ایجاد شهری سبز بکوشیم.      

کلیدواژه‌ها