برنامه ریزی راهبردی بحران‌های طبیعی کلان‌شهرها مطالعه موردی: مجموعه شهری تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

در این تحقیق روش برنامه‌ریزی راهبردی در آمادگی و پاسخ‌گویی به بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی در محدوده فیزیکی شهر تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه موضوع بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به دلیل تاثیر فراوان بر رشد و توسعه پایدار شهری به صورت یک مسئله قابل توجه درآمده است و شهر تبریز نیز به دلیل این که به‌صورت جدی مورد تهدید حوادث و سوانح طبیعی خصوصا سیل و زلزله  قرار گرفته است این موضوع به‌صورت یک مسئله مهم و قابل توجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
داده‌های تحقیق شامل اطلاعات آماری حوادث و سوانح با استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی زلزله و اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی و مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه‌ای  به‌دست آمده است. و به‌منظور تجزیه و تحلیل این داده‌ها از روشSWOT استفاده شده است. در این روش نقاط صعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدات مجموعه شهری تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها