دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1385 

مقاله پژوهشی

7. جایگاه و نقش سیستم های پی شبینی و هشدار سیلاب در کاهش اثرات مخرب سیل

صفحه 87-101

حسین محمدی؛ مهران مقصودی؛ غلامرضا روشن


8. امکان سنجی توسعه صنعت جهانگردی در شهرستان اردبیل

صفحه 103-117

اصغر نظریان؛ سیدرحیم مشیری؛ فرشاد آقاجانی