نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخیز دنا ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و محیط‌زیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • آداب و رسوم باورهای عامیانه مردم تالش زبان ماسوله استان گیلان با رویکرد ردّپای جغرافیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 633-648]
 • آسیب پذیری واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت‌های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • آمایش آمایش فضایی – مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • آمایش محیط آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • آنتروپی شانون ارزیابی و سنجش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 325-337]

ا

 • اثرات محیطی ارزیابی اثرات محیطی خانه‌های دوم گردشگری(مطالعه موردی: دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • اراضی‌کشاورزی راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 155-174]
 • ارزیابی ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • ارزیابی توان ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و محیط‌زیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • ارزیابی و رتبه‌بندی ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • ارزش طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 309-323]
 • ارومیه واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت‌های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • ارومیه آمایش فضایی – مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • استان کرمانشاه پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1400]
 • استان گیلان طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 309-323]
 • استان گلستان تحلیل شاخص های سنجش رضایتمندی گردشگران در نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 191-204]
 • استخوانبندی" تحلیل اصل استقرار در ساختار استخوانبندی شهر وتاثیر آن بر شگل گیری کثرت و تنوع فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]
 • اصل استقرار" تحلیل اصل استقرار در ساختار استخوانبندی شهر وتاثیر آن بر شگل گیری کثرت و تنوع فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]
 • اعتماد اجتماعی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار (مورد مطالعه: ساکنین روستای چی‌چی‌نی‌کوتی شهرستان لاهیجان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 455-471]
 • اقامتگاه بوم‏گردی بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • اقامتگاه جاده ابریشم بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • اقامتگاه کنگ کهن بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • اقتصاد روستایی تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تالش) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 391-406]
 • اقشار کم‌درآمد تحلیل عوامل کلیدی موثر بر مسکن گروه های کم درآمد شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 489-507]
 • اقلیم شهر رشت تحلیلی بر نقش فضاهای نیمه باز در معماری بومی مسکونی شهر رشت جهت بهره-گیری از تهویه طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 523-535]
 • ایکلد ارزیابی اثرات محیطی خانه‌های دوم گردشگری(مطالعه موردی: دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • الگوی جاری رفتار بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد) (مطالعه‌ موردی: سکونتگاه‌های دانشجویی لاله و نرگس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 419-438]
 • امکانات رفاهی تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 583-597]
 • ایمنی شهری سطح بندی مطلوبیت به لحاظ شاخص های تراکمی در روند ارزیابی دامنه های ایمنی در فرآیند رشد کالبدی شهر مطالعه موردی محلات منطقه (4) شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 615-631]
 • انرژی مصرفی سالانه تحلیل کمی جهت گیری و شاخص تناسبات ساختمان اداری با هدف بهره گیری حداکثر از تهویه طبیعی در جهت کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 599-611]

ب

 • بازاریابی بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تأثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 337-252]
 • بازاریاسوج برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار یاسوج با تاکید بر کاهش ترافیک با رویکرد مشارکتی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 567-581]
 • بافت فرسوده" تحلیل عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با نوسازی بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 95-108]
 • بافت فرسوده مرکزی واکاوی فضائی-کالبدی سطح آسیب پذیری بافت‌های فرسوده شهری با استفاده از VIKOR و ANP مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ارومیه [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • بافت قدیم بوشهر تحلیلی در تبیین مفاهیم معماری بومی مبتنی بر فهم ساکنان محیطی با تکیه بر اندیشه های گادامر(مطالعه موردی: بافت قدیم بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 217-235]
 • بافت های باارزش و میراثی نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 253-267]
 • بجنورد امکان سنجی بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 269-280]
 • بخش مرکزی شهر تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • برنامه‌ریزی سکونتگاه تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تالش) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 391-406]
 • بلندمرتبه‌سازی امکان سنجی بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 269-280]
 • بوکان" تبیین عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 139-154]
 • بوم‌گردی پایدار بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار (مورد مطالعه: ساکنین روستای چی‌چی‌نی‌کوتی شهرستان لاهیجان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 455-471]

پ

 • پایداری کالبدی و نهادی تبیین نقش گردشگری در پایداری کالبدی و نهادی روستاها (شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • پیاده‌راه اسفریس اردبیل ارزیابی معیارهای موثر بر فعالیت زنان در فضای شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس، اردبیل) [دوره 16، شماره 3، 1400]
 • پدافند غیرعامل آمایش فضایی – مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • پروژه محرک توسعه نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 253-267]
 • پویش فقر شهری تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلانشهر رشت [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 339-352]

ت

 • تاپسیس ارزیابی و سنجش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 325-337]
 • تاپسیس فازی" سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی از نظر شاخص های موثر بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 205-216]
 • تالش‏ باورهای عامیانه مردم تالش زبان ماسوله استان گیلان با رویکرد ردّپای جغرافیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 633-648]
 • تبارشناسی فوکویی نگاهی تبارشناسانه به مفهوم طبیعت و تجلی حضور آن در معماری خانه های ایران [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 439-453]
 • تحلیل عاملی تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلانشهر رشت [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 339-352]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلانشهر رشت [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 339-352]
 • تغییر اقلیم نگرش روستاییان نسبت به تغییر پذیری اقلیم و و راهکارهای سازگاری با آن (مورد: روستائیان هیرمند) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]
 • تغییرکاربری راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 155-174]
 • تغییر کاربری اراضی پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر اراضی انسان ساخت (مطالعه موردی:حوضه آبریز دشت بجنورد) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 407-418]
 • تکنیک تاپسیس مکانیابی مرکز خدمات فناوری کسب و کارشهرک های صنعتی (مطالعه موردی: شهرقزوین) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 509-522]
 • تکنیک ویکور مکانیابی مرکز خدمات فناوری کسب و کارشهرک های صنعتی (مطالعه موردی: شهرقزوین) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 509-522]
 • تناسبات پلان تحلیل کمی جهت گیری و شاخص تناسبات ساختمان اداری با هدف بهره گیری حداکثر از تهویه طبیعی در جهت کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 599-611]
 • تنوع کالبدی تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 125-138]
 • تهویه طبیعی تحلیلی بر نقش فضاهای نیمه باز در معماری بومی مسکونی شهر رشت جهت بهره-گیری از تهویه طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 523-535]
 • تهویه طبیعی تحلیل کمی جهت گیری و شاخص تناسبات ساختمان اداری با هدف بهره گیری حداکثر از تهویه طبیعی در جهت کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 599-611]
 • توسعه" تبیین عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 139-154]
 • توسعه درونی بررسی توسعه کالبدی شهر خرم‌آباد با تأکید بر شاخص‌های توسعه درونی شهر [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • توسعه روستایی آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • توسعه روستایی تحلیل عوامل موثر بر کاهش گرایش جوانان روستایی به مصرف مواد مخدر (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • توسعه روستایی مشارکت مردمی و توسعه‌ یافتگی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سراوان، شهرستان رشت، استان گیلان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • توسعه روستایی تحلیل عوامل مؤثر در مشارکت روستائیان در تهیه و اجرای طرح هادی با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 379-389]
 • توسعه کالبدی روستاها ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • توسعه میان افزا امکان سنجی بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 269-280]
 • توسعه میان افزا اولویت‌بندی شاخص‌های رشد هوشمندجهت شناسایی ظرفیت‌های کالبدی برای توسعه میان افزا با تأکید بر سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 537-550]
 • توسعه متعادل سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 63-80]

ج

 • جی آی اس کیفی نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • جذب گردشگران بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تأثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 337-252]
 • جرم شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 175-190]
 • جرم" تحلیل جرم خیزی فضاهای شهری بر اساس تئوری چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر پاکدشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 81-94]
 • جهت گیری ساختمان تحلیل کمی جهت گیری و شاخص تناسبات ساختمان اداری با هدف بهره گیری حداکثر از تهویه طبیعی در جهت کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 599-611]
 • جوانان روستایی تحلیل عوامل موثر بر کاهش گرایش جوانان روستایی به مصرف مواد مخدر (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

چ

 • چیدمان فضا بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد) (مطالعه‌ موردی: سکونتگاه‌های دانشجویی لاله و نرگس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 419-438]
 • چیدمان فضا" تحلیل جرم خیزی فضاهای شهری بر اساس تئوری چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر پاکدشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 81-94]

ح

 • حقوق محیط زیست ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و محیط‌زیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • حمل و نقل و ترافیک برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار یاسوج با تاکید بر کاهش ترافیک با رویکرد مشارکتی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 567-581]
 • حوضه آبریز بجنورد پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر اراضی انسان ساخت (مطالعه موردی:حوضه آبریز دشت بجنورد) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 407-418]

خ

 • خانه نگاهی تبارشناسانه به مفهوم طبیعت و تجلی حضور آن در معماری خانه های ایران [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 439-453]
 • خانه‌های دوم گردشگری ارزیابی اثرات محیطی خانه‌های دوم گردشگری(مطالعه موردی: دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • خزش شهری امکان سنجی بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 269-280]
 • خلاقیت شهری شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر خلاقیت شهری با رویکرد سناریونویسی (موردپژوهی: کلانشهر رشت) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • خلوت بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد) (مطالعه‌ موردی: سکونتگاه‌های دانشجویی لاله و نرگس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 419-438]

د

 • درگیری شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 175-190]
 • دهیاران بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 473-487]

ر

 • رشت نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • رشت شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر خلاقیت شهری با رویکرد سناریونویسی (موردپژوهی: کلانشهر رشت) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • رشت تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلانشهر رشت [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 339-352]
 • رشد پراکنده بررسی توسعه کالبدی شهر خرم‌آباد با تأکید بر شاخص‌های توسعه درونی شهر [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • رشد کالبدی سطح بندی مطلوبیت به لحاظ شاخص های تراکمی در روند ارزیابی دامنه های ایمنی در فرآیند رشد کالبدی شهر مطالعه موردی محلات منطقه (4) شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 615-631]
 • رشد هوشمند اولویت‌بندی شاخص‌های رشد هوشمندجهت شناسایی ظرفیت‌های کالبدی برای توسعه میان افزا با تأکید بر سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 537-550]
 • رفتار فضایی تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تالش) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 391-406]
 • رودبار قصران ارزیابی اثرات محیطی خانه‌های دوم گردشگری(مطالعه موردی: دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • روستا تبیین نقش گردشگری در پایداری کالبدی و نهادی روستاها (شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • روستای درخت سپیدار بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تأثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 337-252]
 • روش آلکایر و فوستر پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1400]

ز

 • زاگرس ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و محیط‌زیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • زیرساخت های کالبدی تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 583-597]
 • زیرساخت های کشاورزی تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 583-597]
 • زیست‌پذیری تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • زیست‌پذیری بررسی تحلیلی معماری بومی در راستای ارائه شاخص های زیست پذیری (محدوده مورد مطالعه: شهر املش) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • زلزله تحلیل شاخصهای آسیب پذیری شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]

س

 • سیاست های بازآفرینی نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 253-267]
 • ساماندهی برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار یاسوج با تاکید بر کاهش ترافیک با رویکرد مشارکتی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 567-581]
 • سراوان مشارکت مردمی و توسعه‌ یافتگی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سراوان، شهرستان رشت، استان گیلان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • سرزندگی تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 125-138]
 • سرقت تحلیل جرم خیزی فضاهای شهری بر اساس تئوری چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر پاکدشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 81-94]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل عوامل مؤثر در مشارکت روستائیان در تهیه و اجرای طرح هادی با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 379-389]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار (مورد مطالعه: ساکنین روستای چی‌چی‌نی‌کوتی شهرستان لاهیجان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 455-471]
 • سرمایه اجتماعی" تحلیل عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با نوسازی بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 95-108]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی اولویت‌بندی شاخص‌های رشد هوشمندجهت شناسایی ظرفیت‌های کالبدی برای توسعه میان افزا با تأکید بر سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 537-550]
 • سکونتگاه دانشجویی بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد) (مطالعه‌ موردی: سکونتگاه‌های دانشجویی لاله و نرگس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 419-438]
 • سکونتگاه های روستایی" سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی از نظر شاخص های موثر بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 205-216]
 • سکونتگاه‌های غیررسمی نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • سکونتگاه های غیر رسمی ارائه راهکارهای موثر بر ارتقای عدالت فضایی در سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 551-566]
 • سناریونویسی شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر خلاقیت شهری با رویکرد سناریونویسی (موردپژوهی: کلانشهر رشت) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • سناریو نویسی اولویت‌بندی شاخص‌های رشد هوشمندجهت شناسایی ظرفیت‌های کالبدی برای توسعه میان افزا با تأکید بر سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 537-550]
 • سنجش رضایتمندی تحلیل شاخص های سنجش رضایتمندی گردشگران در نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 191-204]
 • سنندج" تحلیل اصل استقرار در ساختار استخوانبندی شهر وتاثیر آن بر شگل گیری کثرت و تنوع فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

ش

 • شاخص بررسی تحلیلی معماری بومی در راستای ارائه شاخص های زیست پذیری (محدوده مورد مطالعه: شهر املش) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شاخص تراکمی سطح بندی مطلوبیت به لحاظ شاخص های تراکمی در روند ارزیابی دامنه های ایمنی در فرآیند رشد کالبدی شهر مطالعه موردی محلات منطقه (4) شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 615-631]
 • شاخص کالبدی تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 125-138]
 • شاخص های اجتماعی و فرهنگی ارزیابی و سنجش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 325-337]
 • شبکه روابط بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار (مورد مطالعه: ساکنین روستای چی‌چی‌نی‌کوتی شهرستان لاهیجان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 455-471]
 • شکاف دیجیتالی تبیین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی،مطالعه موردی: استان زنجان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 353-364]
 • شکوفایی شهری ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهر اردبیل شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 175-190]
 • شهر ارومیه تحلیل شاخصهای آسیب پذیری شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]
 • شهر املش بررسی تحلیلی معماری بومی در راستای ارائه شاخص های زیست پذیری (محدوده مورد مطالعه: شهر املش) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهر تهران ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهر خرم آباد بررسی توسعه کالبدی شهر خرم‌آباد با تأکید بر شاخص‌های توسعه درونی شهر [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهر رشت تحلیل عوامل کلیدی موثر بر مسکن گروه های کم درآمد شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 489-507]
 • شهرستان پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1400]
 • شهرستان اردبیل تحلیل عوامل موثر بر کاهش گرایش جوانان روستایی به مصرف مواد مخدر (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • شهرستان آمل تبیین نقش گردشگری در پایداری کالبدی و نهادی روستاها (شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهرستان‌بینالود راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 155-174]
 • شهرستان تالش تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تالش) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 391-406]
 • شهرستان رباط‌کریم ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهرستان زرین دشت" سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی از نظر شاخص های موثر بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 205-216]
 • شهرستان شمیرانات ارزیابی اثرات محیطی خانه‌های دوم گردشگری(مطالعه موردی: دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • شهرستان لنگرود آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • شهرستان مشهد بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 473-487]
 • شهرستان هیرمند نگرش روستاییان نسبت به تغییر پذیری اقلیم و و راهکارهای سازگاری با آن (مورد: روستائیان هیرمند) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]
 • شهرک های صنعتی مکانیابی مرکز خدمات فناوری کسب و کارشهرک های صنعتی (مطالعه موردی: شهرقزوین) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 509-522]
 • شهر نوآور ارزیابی و سنجش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 325-337]

ط

 • طبیعت نگاهی تبارشناسانه به مفهوم طبیعت و تجلی حضور آن در معماری خانه های ایران [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 439-453]
 • طرح هادی ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • طرح هادی تحلیل عوامل مؤثر در مشارکت روستائیان در تهیه و اجرای طرح هادی با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 379-389]

ع

 • عدالت فضایی ارائه راهکارهای موثر بر ارتقای عدالت فضایی در سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 551-566]
 • عملکرد وظیفه ای بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 473-487]
 • عوامل موثر" تبیین عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 139-154]
 • عوامل مؤثر بر درگیری شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 175-190]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) آمایش فضایی – مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • فرهنگ عامه باورهای عامیانه مردم تالش زبان ماسوله استان گیلان با رویکرد ردّپای جغرافیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 633-648]
 • فضای سوم-زیسته نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • فضای شهری ارزیابی معیارهای موثر بر فعالیت زنان در فضای شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس، اردبیل) [دوره 16، شماره 3، 1400]
 • فضای نیمه‌باز تحلیلی بر نقش فضاهای نیمه باز در معماری بومی مسکونی شهر رشت جهت بهره-گیری از تهویه طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 523-535]
 • فضاهای باز و نیمه باز تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 125-138]
 • فضاهای شهری" تحلیل جرم خیزی فضاهای شهری بر اساس تئوری چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر پاکدشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 81-94]
 • فعالیت زنان ارزیابی معیارهای موثر بر فعالیت زنان در فضای شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس، اردبیل) [دوره 16، شماره 3، 1400]
 • فقر پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1400]
 • فقر چندبعدی پهنه‌بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1400]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی،مطالعه موردی: استان زنجان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 353-364]
 • فهم تحلیلی در تبیین مفاهیم معماری بومی مبتنی بر فهم ساکنان محیطی با تکیه بر اندیشه های گادامر(مطالعه موردی: بافت قدیم بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 217-235]

ق

 • قرارگاه رفتاری بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد) (مطالعه‌ موردی: سکونتگاه‌های دانشجویی لاله و نرگس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 419-438]
 • قزوین امکان سنجی مناطق مستعد گردشگری زمستانی در استان قزوین [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 295-308]

ک

 • کالبدی اولویت‌بندی شاخص‌های رشد هوشمندجهت شناسایی ظرفیت‌های کالبدی برای توسعه میان افزا با تأکید بر سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 537-550]
 • کثرت و تنوع" تحلیل اصل استقرار در ساختار استخوانبندی شهر وتاثیر آن بر شگل گیری کثرت و تنوع فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]
 • کروسکال والیس مشارکت مردمی و توسعه‌ یافتگی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سراوان، شهرستان رشت، استان گیلان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • کسب و کارهای خانوادگی" تبیین عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 139-154]
 • کشاورزان نگرش روستاییان نسبت به تغییر پذیری اقلیم و و راهکارهای سازگاری با آن (مورد: روستائیان هیرمند) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]
 • کیفیت زندگی تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 583-597]
 • کیفیت زندگی تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • کیفیت زندگی" سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی از نظر شاخص های موثر بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 205-216]
 • کلانشهر تبریز سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 63-80]
 • کلان شهر تبریز ارزیابی و سنجش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 325-337]
 • کلانشهر مشهد ارائه راهکارهای موثر بر ارتقای عدالت فضایی در سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 551-566]
 • کلمات کلیدی: شکوفایی شهری سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 63-80]

گ

 • گادامر تحلیلی در تبیین مفاهیم معماری بومی مبتنی بر فهم ساکنان محیطی با تکیه بر اندیشه های گادامر(مطالعه موردی: بافت قدیم بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 217-235]
 • گردشگری بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تأثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 337-252]
 • گردشگری آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی در نواحی روستایی شهرستان لنگرود [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • گردشگری تحلیل شاخص های سنجش رضایتمندی گردشگران در نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 191-204]
 • گردشگری روستایی تبیین نقش گردشگری در پایداری کالبدی و نهادی روستاها (شهرستان آمل- استان مازندران) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • گردشگری زمستانه امکان سنجی مناطق مستعد گردشگری زمستانی در استان قزوین [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 295-308]
 • گردشگری سلامت طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 309-323]
 • گسترش کالبدی بررسی توسعه کالبدی شهر خرم‌آباد با تأکید بر شاخص‌های توسعه درونی شهر [دوره 16، شماره 4، 1400]

م

 • ماسوله باورهای عامیانه مردم تالش زبان ماسوله استان گیلان با رویکرد ردّپای جغرافیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 633-648]
 • مجتمع مسکونی تحلیل و ارزیابی شاخص های کالبدی موثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی شهر رشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 125-138]
 • محلات شهری ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • مدیریت بحران شهری تحلیل شاخصهای آسیب پذیری شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-62]
 • مدیریت روستایی بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 473-487]
 • مدل AHP امکان سنجی مناطق مستعد گردشگری زمستانی در استان قزوین [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 295-308]
 • مدل CA-Markov پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر اراضی انسان ساخت (مطالعه موردی:حوضه آبریز دشت بجنورد) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 407-418]
 • مدل Orestee سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 63-80]
 • مدل حداقل مربعات جزئی شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 175-190]
 • مدل مکانی کانتر ارزیابی معیارهای موثر بر فعالیت زنان در فضای شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس، اردبیل) [دوره 16، شماره 3، 1400]
 • مدل موریس مشارکت مردمی و توسعه‌ یافتگی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سراوان، شهرستان رشت، استان گیلان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • مراکز درمانی آمایش فضایی – مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • مرکز خدمات فناوری کسب و کار مکانیابی مرکز خدمات فناوری کسب و کارشهرک های صنعتی (مطالعه موردی: شهرقزوین) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 509-522]
 • مسکن تحلیل عوامل کلیدی موثر بر مسکن گروه های کم درآمد شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 489-507]
 • مسکن بومی تحلیلی بر نقش فضاهای نیمه باز در معماری بومی مسکونی شهر رشت جهت بهره-گیری از تهویه طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 523-535]
 • مشارکت مشارکت مردمی و توسعه‌ یافتگی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سراوان، شهرستان رشت، استان گیلان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 15-28]
 • مشارکت برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار یاسوج با تاکید بر کاهش ترافیک با رویکرد مشارکتی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 567-581]
 • مشارکت اجتماعی تحلیل عوامل مؤثر در مشارکت روستائیان در تهیه و اجرای طرح هادی با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: استان زنجان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 379-389]
 • مشارکت اجتماعی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه محلی نسبت به بوم گردی پایدار (مورد مطالعه: ساکنین روستای چی‌چی‌نی‌کوتی شهرستان لاهیجان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 455-471]
 • مشارکت خانوادگی تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 583-597]
 • مطلوبیت سطح بندی مطلوبیت به لحاظ شاخص های تراکمی در روند ارزیابی دامنه های ایمنی در فرآیند رشد کالبدی شهر مطالعه موردی محلات منطقه (4) شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 615-631]
 • معیشت پایدار ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و محیط‌زیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • معماری ایران نگاهی تبارشناسانه به مفهوم طبیعت و تجلی حضور آن در معماری خانه های ایران [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 439-453]
 • معماری بومی تحلیلی در تبیین مفاهیم معماری بومی مبتنی بر فهم ساکنان محیطی با تکیه بر اندیشه های گادامر(مطالعه موردی: بافت قدیم بوشهر) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 217-235]
 • معماری بومی بررسی تحلیلی معماری بومی در راستای ارائه شاخص های زیست پذیری (محدوده مورد مطالعه: شهر املش) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • مکانیابی مکانیابی مرکز خدمات فناوری کسب و کارشهرک های صنعتی (مطالعه موردی: شهرقزوین) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 509-522]
 • مناطق روستایی نگرش روستاییان نسبت به تغییر پذیری اقلیم و و راهکارهای سازگاری با آن (مورد: روستائیان هیرمند) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 365-378]
 • منطقه 10 شهرداری تهران" تحلیل عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با نوسازی بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 95-108]
 • منطقه 12 تهران تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • منطقه 12 شهر تهران نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 253-267]
 • منطقه 18 ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • مهارت کارآفرینی" تبیین عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 139-154]

ن

 • نرم افزار دیزاین بیلدر تحلیل کمی جهت گیری و شاخص تناسبات ساختمان اداری با هدف بهره گیری حداکثر از تهویه طبیعی در جهت کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: شهر رشت) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 599-611]
 • نرم افزار فلوئنت تحلیلی بر نقش فضاهای نیمه باز در معماری بومی مسکونی شهر رشت جهت بهره-گیری از تهویه طبیعی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 523-535]
 • نرم افزار میک‌مک تحلیل عوامل کلیدی موثر بر مسکن گروه های کم درآمد شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 489-507]
 • نیروهای پیشران شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر خلاقیت شهری با رویکرد سناریونویسی (موردپژوهی: کلانشهر رشت) [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • نقشه ذهنی نقشه برداری ذهنی از فضای سوم-زیسته شهر؛ مطالعه ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاههای رسمی و غیررسمی شهر رشت [دوره 16، شماره 4، 1400]
 • نواحی روستایی راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 155-174]
 • نواحی مرزی تحلیل شاخص های سنجش رضایتمندی گردشگران در نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان گلستان) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 191-204]
 • نوسازی" تحلیل عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با نوسازی بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 95-108]

و

 • وسعه پایدار تبیین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی،مطالعه موردی: استان زنجان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 353-364]
 • ویکور فازی" سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی از نظر شاخص های موثر بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 205-216]

ه

 • هم آفرینی طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 309-323]
 • همساختی بررسی خلوت قرارگاه‌های رفتاری در سکونتگاه‌های دانشجویی شهر قزوین براساس همساختی (رفتار- کالبد) (مطالعه‌ موردی: سکونتگاه‌های دانشجویی لاله و نرگس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 419-438]
 • هوش فرهنگی بررسی تأثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 473-487]