اخبار و اعلانات

معرفی ویراستار انگلیسی

با توجه به لزوم تدوین چکیده مبسوط به زبان انگلیسی برای مقالات این مجله، دکتر قاسم آقاجان زاده کیاسی بعنوان ویراستار انگلیسی مورد قبول مجله معرفی می گردد. چکیده کوتاه، مبسوط و منابع مقاله (فارسی و انگلیسی) جهت ویراستاری به ایشان ارسال می گردد، در صورتی که این موارد نیاز به اصلاح و تغییر 50 درصد یا بیش از آن داشته باشد هزینه ویراستاری از 25 تا 75 هزار تومان به عهده نویسنده خواهد بود در غیر این صورت برای ویراستاری معمول هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود و برعهده مجله است. دکتر قاسم آقاجان زاده کیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ایمیل: aghajanzadeh1970yahoo.com    

مطالعه بیشتر

اطلاعیه2

ضمن تشکر از مشارکت فعال کلیه نویسندگان محترم مقالات، خواهشمند است از ارسال بیش از دو مقاله علمی-پژوهشی در هر فصل، به مجله خودداری فرمایید. مجله از داوری بیش از دو مقاله در هر فصل معذور می باشد. سردبیر مجله  

مطالعه بیشتر

اطلاعیه1

بسمه تعالی اطلاعیه   مجله «مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از شماره 34 بهار 1395 موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 3/18/192611 مورخ 1395/09/01 گردید. ضمن تبریک این موفقیت بزرگ و سپاسگزاری از تمامی دست اندرکاران دخیل در این موفقیت علمی و به منظور ارتقاءکیفیت مجله از شماره 36 (پاییز 1395) لازم است کلیه مقاله ها براساس راهنمای جدید مجله تدوین و تنظیم شده و جهت داوری و چاپ الکترونیکی وکاغذی پس از تایید داوران محترم مجله و تعیین شماره مجله ارسال گردد. بدیهی است که عدم ...

مطالعه بیشتر