آمار و ارقام

تعداد مقالات ارسال شده: 1,327

: 540

: 290

: 22

: 505

: 1,012

: 749.23

 

 

 

در کمال مسرت به اطلاع می رساند در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته مجله "مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی" بنا بر نامه شماره 3/18/192611  مورخ 1395/09/01 از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از شماره بهار 1395 گردید.

***

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

***

لازم است کلیه مقاله ها براساس راهنمای جدید مجله تدوین و تنظیم شود، بدیهی است که عدم رعایت راهنمای مذکور موجب عودت مقاله و تاخیر در داوری و چاپ خواهد شد.

*لطفا در هنگام ارسال مقاله، منبع استخراج مقاله (پایان نامه، رساله دکتری، طرح پژوهشی) را با ارسال مستندات لازم مشخص نمایید.*

مجله از پذیرش و چاپ مقالات دانشجویی بدون مسئولیت اساتید دانشگاهی معذور است.

مقالات مروری تنها از اساتید دانشگاه با رتبه دانشیاری به بالا پذیرفته می شود.

***

ضمن تشکر از مشارکت فعال کلیه نویسندگان محترم مقالات، مجله از چاپ بیش از دو مقاله از یک نویسنده طی یک دوره (سال) معذور است.

***

 

به استناد ماده 4 دستور العمل اجرای حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/04 از تاریخ 1398/12/20 کلیه نویسندگان مقاله ها همراه بارگذاری مقاله و  با اعلام دفتر نشریه مبلغ 1.500.000ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری  و پس از پذیرش مقاله نیز به عنوان بخشی از هزینه های  انتشار نشریه مبلغ 3.500.000 ریال به حساب شماره (0216249923001) یا شماره شبا (680170000000216249923001 IR)  به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نزد بانک ملی ایران  شعبه دانشگاه آزاد اسلامی رشت  کد 3754 واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از شماره زمستان 1398 نیز برای مقاله های پذیرفته شده به عنوان بخشی از هزینه های انتشار نشریه مبلغ 3.500.000 ریال  دریافت می گردد.

 

 

**پیگیری مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله انجام می پذیرد. لطفا از برقراری تماس تلفنی با دفتر مجله خودداری فرمایید.**

 

 
 
                               
b89710319ff3f04

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-5968
شاپا الکترونیکی
2538-595X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان