آمار و ارقام

تعداد مقالات ارسال شده: 1,275

: 512

: 216

: 17

: 492

: 983

: 753.94

 

 

 

در کمال مسرت به اطلاع می رساند در پرتو عنایات پروردگار و با تلاش های صورت گرفته مجله "مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی" بنا بر نامه شماره 3/18/192611  مورخ 1395/09/01 از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از شماره بهار 1395 گردید.

***

لازم است کلیه مقاله ها براساس راهنمای جدید مجله تدوین و تنظیم شود، بدیهی است که عدم رعایت راهنمای مذکور موجب عودت مقاله و تاخیر در داوری و چاپ خواهد شد.

*لطفا در هنگام ارسال مقاله، منبع استخراج مقاله (پایان نامه، رساله دکتری، طرح پژوهشی) را با ارسال مستندات لازم مشخص نمایید.*

مجله از پذیرش و چاپ مقالات دانشجویی بدون مسئولیت اساتید دانشگاهی معذور است.

مقالات مروری تنها از اساتید دانشگاه با رتبه دانشیاری به بالا پذیرفته می شود.

***

ضمن تشکر از مشارکت فعال کلیه نویسندگان محترم مقالات، مجله از چاپ بیش از دو مقاله از یک نویسنده طی یک دوره (سال) معذور است.

***

**پیگیری مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله انجام می پذیرد. لطفا از برقراری تماس تلفنی با دفتر مجله خودداری فرمایید.**

 

 
 
                               
b89710319ff3f04

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-5968
شاپا الکترونیکی
2538-595X

بانک ها و نمایه نامه ها