آمار و ارقام

تعداد مقالات ارسال شده: 1,694

: 697

: 461

: 27

: 746

: 1,523

: 775.47

میانگین زمان داوری: 2 تا 4 ماه

 ضریب تأثیر (ISC): 0.233 (Q2)

 

 

 

براساس گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مطالعات برنامه ­ریزی سکونتگاه ­های انسانی حائز رتبه «ب» شده است.

لینک به صفحه پرتال نشریات

***

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

***

لازم است کلیه مقاله ها براساس راهنمای جدید مجله تدوین و تنظیم شود، بدیهی است که عدم رعایت راهنمای مذکور موجب عودت مقاله و تاخیر در داوری و چاپ خواهد شد.

*لطفا در هنگام ارسال مقاله، منبع استخراج مقاله (پایان نامه، رساله دکتری، طرح پژوهشی) را با ارسال مستندات لازم مشخص نمایید.*

مجله از پذیرش و چاپ مقالات دانشجویی بدون مسئولیت اساتید دانشگاهی معذور است.

مقالات مروری تنها از اساتید دانشگاه با رتبه دانشیاری به بالا پذیرفته می شود.

***

ضمن تشکر از مشارکت فعال کلیه نویسندگان محترم مقالات، مجله از چاپ بیش از دو مقاله از یک نویسنده طی یک دوره (سال) معذور است.

***

با عنایت به تکمیل چاپ مقاله های پذیرفته شده تا شماره بهار 1402، نویسندگان محترم و بویژه دانشجویان دکتری عزیز توجه داشته باشند که نوبت انتشار مقاله های پذیرفته از این تاریخ (شهریور 1400) به ترتیب زمان اخذ پذیرش نهایی از شماره تابستان 1402 به بعد خواهد بود.

***

به استناد ماده 4 دستور العمل اجرای حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/04 از تاریخ 1398/12/20 کلیه نویسندگان پس از پذیرش علمی مقاله و  با اعلام دفتر نشریه می بایست  مبلغ 5.000.000 ریال  (1.500.000ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و 3.500.000 ریال به عنوان بخشی از هزینه های  انتشار)  به حساب شماره (0216249923001) یا شماره شبا (680170000000216249923001 IR)  به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نزد بانک ملی ایران  شعبه دانشگاه آزاد اسلامی رشت  کد 3754  با شناسه واریز 21624992311864 (شناسه واریز مجله های علمی) پرداخت و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از شماره زمستان 1398 نیز برای مقاله های پذیرفته شده به عنوان بخشی از هزینه های انتشار نشریه مبلغ 3.500.000 ریال  دریافت می گردد.

(راهنمای پرداخت هزینه) 

 

**پیگیری مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله انجام می پذیرد. لطفا از برقراری تماس تلفنی با دفتر مجله خودداری فرمایید.**

 
 
                               
b89710319ff3f04

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان