مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و سکونتگاههای انسانی
1. ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه 3 شهرداری شیراز در برابر زلزله

پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1133-1147

چکیده
  امروزه جوامع محلی در تلاش برای دست‌یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آن‌ها را به وضعیت پیش از بحران فراهم سازد. بنابراین دیدگاه غالب از تمرکز بر روی کاهش آسیب‌پذیری به افزایش تاب‌آوری در مقابل سوانح تغییر کرده است. تاب‌آوری به ظرفیت سیستم‌های اکولوژیکی برای جذب اختلالات و حفظ ساختارهای لازم سیستم اطلاق می-شود. ...  بیشتر

2. سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از محصول توریسم با استفاده از مدل HOLSAT (مطالعه موردی: روستای کندوان)

علی شمس الدینی؛ صفیه حاضری؛ بهرام زینلی؛ زهرا آربونی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 659-679

چکیده
  در قرن حاضر جذب گردشگر یکی از عوامل کلیدی در موفقیت صنعت گردشگری و در نتیجه رونق اقتصاد کشور­ها می­باشد. در این راستا گردشگری روستایی می­تواند نقشی اساسی در توسعه روستا ایفاء کند با توجه به جاذبه­ها، امکانات و قابلیت­های توسعه گردشگری در روستای کندوان و همچنین عنایت به این مسئله که رضایت گردشگران از محصول و مقصد گردشگری نقشی ...  بیشتر

3. عوامل مؤثر در مهاجرت روستائیان به شهرها، با تأکید بر شبکه مهاجرت (مورد: دهستان رستم دو)

علی شمس‌الدینی؛ پروین گرجیان

دوره 5، شماره 11 ، تابستان 1389، ، صفحه 75-92

چکیده
        تلاش به منظور ایجاد رفاه، ارتقاء معیشت و دستیابی به زندگی بهتر از جمله اهداف اجتماعی بشر به منظور ماندگاری در کلیه عرصه­های سکونتگاهی می­باشد. از این رو افراد در راستای فرار از مشکلات و تنگناهای موجود در محلِ سکونت خویش و همچنین برخورداری از خوشبختی و آنچه که حق طبیعی انسان برای ادامه زندگی قلمداد می­گردد؛ به ...  بیشتر