نویسنده = علی شمس‌الدینی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه 3 شهرداری شیراز در برابر زلزله

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1133-1147

پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی


2. سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از محصول توریسم با استفاده از مدل HOLSAT (مطالعه موردی: روستای کندوان)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 659-679

علی شمس الدینی؛ صفیه حاضری؛ بهرام زینلی؛ زهرا آربونی