مقاله پژوهشی جغرافیای طبیعی و سکونتگاههای انسانی
2. تبیین تاثیر توسعه ژئوتوریسم و ایجاد ژئوپارک با تاکید بر شاخص های گردشگری پایدار (مطالعه موردی: منطقه درفک و دیلمان استان گیلان)

طاهره صبوری؛ محمدرضا ثروتی؛ جمشید جداری عیوضی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-17

چکیده
  ژئوتوریسم از جمله مفاهیم جدید در ادبیات جغرافیایی و گردشگری است که بر تعیین مکان های ویژه ی گردشگری ازمنظر زمین شناسی و ژئومورفولوژی تأکید می‌کند. محوریت مطالعاتی در این شاخه ی علمی، تعیین مکان های ویژه ی گردشگری و ترکیب نمودن آن با مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی به منظور دست یابی به توسعه پایدار گردشگری است. در این میان طرح ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و سکونتگاههای انسانی
3. ارزیابی دانش مدیران محلی در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر رخداد زلزله مورد مطالعه: دهستان گیلوان- شهرستان طارم

خدیجه بوزرجمهری؛ احمد رومیانی؛ حمیده محمودی؛ سمیه صانعی؛ سکینه عباسی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 21-35

چکیده
  کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، در این میان نواحی روستایی با توجه به نوع مصالح و سازه‌های ساختاری از آسیب‌پذیر‌ترین مناطق کشورهستند، لذا مدیران بهره‌مند از دانش و آگاهی بیشتر می‌توانند نقش اساسی‌تری در مدیریت بحران-های طبیعی مانند زلزله داشته باشند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
4. تحلیلی بر پیامدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش های مرکزی و نوکنده شهرستان بندرگز)

علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ صالح آرخی؛ آمنه مسگری

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 37-54

چکیده
  در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اهداف توسعه نواحی روستایی باشد. از آنجایی که صنایع روستایی رابط بین بخش کشاورزی و صنعت است و در بسیاری از شهرها رشد شهرنشینی همراه با رشد صنعتی می­باشد، ضروری است صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوامع روستایی بویژه در قالب شهرک­های صنعتی گسترش یابد. هدف کلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
5. بررسی توانمندسازی زنان فقیر شهری با تاکید بر نگرش مثبت شهروندی (مطالعه موردی: محله‌ی آخماقیه‌‌ی کلانشهر تبریز)

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 55-69

چکیده
  توانمندسازی زنان فقیر شهری با تاکید بر نگرش مثبت شهروندی، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی در زنان است که می‌تواند بسترهایی را به وجود آورد که فرصت هایی را برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی زنان فقیر شهری باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. پراکنش جغرافیایی سرطان گوارشی و ارتباط آن با نیترات خاک در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی؛ روستاهای شهرستان اردبیل)

رسول صمدزاده؛ سید سعید عزیززاده؛ احمد قاسمی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 71-87

چکیده
  این پژوهش برای مطالعۀ ارتباط میزان تجمع نیترات خاک در مناطق مختلف دشت اردبیل با میزان سرطان های گوارشی (کلون، مری، معده و رودۀ کوچک) انجام شده است. جهت انجام تحقیق از خاک های 34 روستای حومۀ اردبیل به‌طور تصادفی (از هر روستا 3 نمونه) نمونه برداری شده و به آزمایشگاه خاکشناسی جهت اندازه گیری میزان نیترات منتقل گردید. موقعیت مکانی نمونه ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
7. تحلیلی بر نقش کیفیت فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی (مورد پژوهی: محله تجریش)

جمیله توکلی نیا؛ حسن محمدیان مصصم؛ سعید ضرغامی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 89-105

چکیده
  هزاره سوم به عنوان "سدۀ شهرها" با چالش هایی دلهره آوری همراه است که نشأت گرفته از فعالیت های مخرب نوع بشری بویژه در بستری به نام "شهر" طی چهار دهه گذشته است. این امر تکاپو برای آبادانی و بهروزی شهرها با رهیافتی دگرسان (توسعه پایدار) را به بایستگی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. در این میان، حفظ و توسعه فضاهای عمومی با کیفیت به عنوان عنصر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
8. نقش محیط سکونتی بر فعالیت فیزیکی- فراغتی شهروندان (نمونه موردی: محلات سلمان فارسی و غفاری شهر ساری)

مریم جعفری مهرآبادی؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده؛ کمیل عبدی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 107-121

چکیده
  یکی از موضوعات مطرح شده در برنامه ریزی شهری، توجه به فعالیت‌های فیزیکی شهروندان در اوقات فراغتشان است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش محیط سکونتی در فعالیت‌های فیزیکی- فراغتی ساکنان محلات سلمان‌فارسی و غفاری در شهر ساری بوده که در قالب تکمیل پرسش‌نامه میدانی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
9. تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان)

وکیل حیدری ساربان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 123-139

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت سانحه زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، پیمایشی و نیز از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
10. مقایسه دو نظریه حکمروایی شهری و تاب‌آوری نهادی در نظام مدیریت شهری با روش تحلیل محتوا و ارائه مدل ارتقا یافته (نمونه موردی:شهر قزوین)

داریوش اردلان؛ زهره داودپور؛ کرامت اله زیاری

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 141-159

چکیده
  چالش­های موجود در نظام مدیریت شهری سبب ارائه نظریه­های مختلف در این زمینه گردیده ، که هر یک از آن‌ها سعی دارند با در نظر گرفتن یک سری از متغیرها و معیارها الگوی مناسبی را پیشنهاد دهند. از آن جمله می­توان به دو نظریه حکمروایی شهری و تاب‌آوری شهری اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی متغیرها و معیارهای مؤثر در این دو نظریه و مقایسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
11. تحلیل عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری در پذیرش کارآفرینی در بین زنان روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

فضیله دادور (خانی)؛ سمیه سادات موسوی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 161-181

چکیده
  در محیط­های روستایی علاوه ­بر­ این­که از نیروی کار زنان در زمینه­های اقتصادی و کشاورزی بهره می­گیرند، نقش تصمیم­گیری و تصمیم­سازی آن­ها می­تواند عاملی بسیار مهم در حل مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد؛ چراکه مشارکت زنان روستایی در تصمیم­گیری­ها به­عنوان فرایندی فعال در مسیر توسعۀ روستایی از اهمیتی قابل توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و سکونتگاههای انسانی
12. شناسایی مخاطرات انسانی تأثیرگذار بر آسیب پذیری شهر اردبیل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS)

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 183-196

چکیده
  امروزه شهرها به­طورگستردهدرمعرض انواعمختلفیازمخاطرات انسانیقرارگرفته­اند که سببآسیب­پذیری آن­هاشدهاست، از این­رو و در راستای تاب­آور نمودن شهرها لازم است مخاطرات آنها شناسایی گردد و برای کاهش خطرات و پیش­گیری از وقوع آنها برنامه­ریزی شود. شهر اردبیل هم از این امر مستثنی نیست و دارای مخاطرات انسانی گوناگونی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
13. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری(نمونه موردی : محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)

محسن احدنژاد؛ سعید نجفی؛ حجت محمدی ترکمانی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  پیدایش شهر به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان، پدیده اجتماعی برجسته ای است که موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان ها با یکدیگر شد. کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی، نسبی متاثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است که با اهداف متفاوتی در تحقیقات مختلف به کار برده می شود. هدف اصلی پژوهش تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
14. تحلیلی بر توان‌های بالقوّه برندسازی بندرانزلی، با تأکید بر مؤلفه‌های کالبدی و فضایی، از منظر تصاویر ذهنی سهامداران برند مکانی

آرین مینائی؛ حمید ماجدی؛ زهراالسادات زرآبادی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  تحقیق پیش‌رو، در روش توصیفی ـ تحلیلی، همراه با مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، کوششی جهت سنجش ظرفیت‌های بالقوه برندسازی شهر بندرانزلی از منظر مخاطبان بیرونی برند احتمالی مکانی می‌باشد. در اثبات فرضیه نخست این تحقیق، مبتنی بر آزمون فریدمن با مقدار آماره X2 محاسبه شده (73.435) و درجه آزادی 4، با 95 درصد اطمینان، به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
15. تبیین نقش امنیت اجتماعی در ارتقاء مولفه های سلامت اجتماعی محلات اسکان غیررسمی(موردی: محله اسلام آباد شهر زنجان)

محمد تقی حیدری

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  سلامتی شامل وضعیتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است. و یکی از مهمترین اهداف توسعه شهری، حفظ سلامتی به عنوان اساس ادامه حیات جامعه است. با توجه به اینکه سلامت اجتماعی ابعاد بهداشت روانی، فردی و اجتماعی را دربر می گیرد، بنابراین، امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده در ارتقاء سلامت اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
16. مدل‌ یابی و تأثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ کامران دولتیاریان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  حاشیه‌نشینی به‌عنوان یکی از معضلات شهری و تحت تأثیر قرار دادن امنیت اجتماعی و فراهم نمودن بستر جرم همواره موردتوجه مسئولین شهری و سازمان‌های مربوطه بوده است. هدف پژوهش حاضر مدل‌ یابی و تبیین تاثیر حاشیه‌نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی در شهر کاشان می باشد. روش پژوهش- توصیفی تحلیلی می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
17. تبیین الگوی فضایی شاخص‏های شکوفایی شهری در ایران رویکردی نوین در مطالعه پایداری کلان شهرها (مطالعه موردی کلان شهر تهران)

منصور رضاعلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید علی علوی؛ صفر قائد رحمتی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  شکوفایی شهرها نخستین بار در گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل(UN-Habitat)، در سال 2013، تحت عنوان City Prosperity Index"" ارائه‌ شده است. این گزارش پاسخی به بحران‏های چند بعدی پیش‌آمده در دهه‏های اخیر در جهان است. در گزارش ارائه‌شده، اسکان بشر به تعریف شکوفایی شهری و ارائه شاخص‏هایی چند بعدی از شکوفایی شهری پرداخته است. به‌واقع به‌جای اندازه‏گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
18. چالش های ساختاری طرح ریزی توسعه شهری از نگاه رویکرد راهبردی اولویت ها و تأثیرات آن در کلان شهر اهواز

سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ سعید ملکی؛ هادی علیزاده

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  در این پژوهش، با هدف شناسی کاربردی-توسعه ای و با روش شناسی توصیفی- تحلیلی تلاش شده است تا به تحلیل چالش‌ها و نارسایی‌های موجود در ساختار طرح ریزی توسعه شهری از نگاه رویکرد برنامه ریزی راهبردی در کلان شهر اهواز پرداخته شود. بنابراین دو سؤال اصلی پژوهش به صورت ارزیابی چگونگی اولویت چالش‌های مراحل ساختاری طرح ریزی راهبردی در کلان شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
19. تحلیل تقسیمات سیاسی- اداری استان گیلان براساس سازماندهی سیاسی فضای کشور

رضوان نظری؛ یوسف زین العابدین؛ سید احمد خادم الحسینی؛ حجت مهکویی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری از مسائل مهمی است که امروزه دولت‌ها و حکومت‌ها برای اداره سرزمین و تقسیم سیاسی- ‌اداری کشور و در راستای دستیابی به توازن و تعادل فضایی در پی تحقق آن هستند. .سازماندهی سیاسی فضا بر اساس معیار و اصولی مشخص و اهداف از پیش تعیین شده در کشور برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود. نابرابری ناحیه‌ای و مکانی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
20. ارزیابی و سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه مدیران محلی (مطالعة موردی: ناحیه اردبیل)

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  گردشگری روستایی بواسطه پیوندها و تعاملاتی که با محیط زیست و جاذبه های طبیعی و جوامع محلی بر قرار می کند، پیامدهای قابل توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیط های انسانی و طبیعی بر جای می گذارد. لذا جهت رفع ناپایداری ها می بایست اصول و الزامات رویکرد توسعه پایدارگردشگری در سیاست ها و برنامه های اجرایی به کار گرفته شود تـا از این طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
21. ارزیابی مقایسه‌ای سطح کیفیت زندگی عشایر استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)

اصغر نوروزی؛ مینا محمدیزاده

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 0-0

چکیده
  جامعة عشایری، سومین جامعه انسانی کشور(شهری، روستایی، عشایری) است که در سدة اخیر شدیداً تحت تأثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرارگرفته‌اند. گروهی اسکان و گروهی تداوم کوچ‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. بررسی تفاوت در شرایط زیست هر دو گروه در راستای تقویت اندیشة اسکان و یا کوچ بسیار اهمیت دارد. یکی از ابعاد مهم در این زمینه کیفیت زندگی ...  بیشتر